Samhällsfarligheten av vårdstrejken ska avgöras lokalt

Den centrala nämnd som skulle ha tagit ställning till om delar av den varslade vårdkonflikten är samhällsfarlig har uppmanat de lokala parterna att mötas i nya förhandlingar för att lösa oenigheten.

– Vi såg inte möjligheten att direkt på handlingarna fatta beslut. Helst skulle vi se att allt löstes genom lokala förhandlingar. Lokalt vet de konkret vad det handlar om på ett helt annat sätt än vad vi kan veta centralt, säger ordföranden för den centrala nämnden, Mats Svegfors.

Det är fem landsting/regioner som har hänskjutit delar av Vårdförbundets varslade stridsåtgärder till nämnden. (Sex om man räknar med Östergötland, men de drog tillbaka sin begäran om prövning).

  • Västmanland
  • Värmland
  • Stockholm
  • Halland
  • Region Skåne

Strax efter lunch satte sig parterna i respektive landsting än en gång ned tillsammans för att försöka komma överens. Vårdförbundet har hela tiden hävdat att de stridsåtgärder som har lagts inte är samhällsfarliga.

I Region Skånes fall ansågs arbetsgivarens framställan vara så omfattande och svepande formulerad att de lokala parterna tvingats ta hjälp centralt. Under hela eftermiddagen har de lokala parterna därför diskuterat igenom Region Skånes krav tillsammans med Vårdförbundets och Sveriges kommuner och landstings båda chefsförhandlare.

I skrivandes stund pågår dessa överläggningar fortfarande.

Om parterna i ett landsting /region inte lyckas lösa tvisten tas frågorna upp i den centrala nämnden i morgon, onsdag, klockan 16. Sammanträdet beräknas pågå under kvällen. Vid sammanträdet förväntas parterna kunna redogöra för sakförhållandena och närmare precisera tvistefrågorna.

Senast klockan 16 på torsdag hoppas nämnden ha hunnit fatta sina beslut. Då, om inte förr, ges besked om vilka av de fördröjda varslen som träder i kraft respektive inte blir av alls.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida