Nytt centralt avtal

Sänkt nattarbetstid i kooperativ och idéburen vård

Sänkt nattarbetstid i kooperativ och idéburen vård
- Det är glädjande att utbildningsanställningar, AST, finns med i avtalet, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. Bild: Ulf Huett

Bättre villkor för nattarbete och möjlighet till specialistutbildning med full lön, AST. Det är två förbättringar i det nya centrala avtalet.

Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen KFO har slutit ett nytt centralt avtal. Det gäller de omkring 250 medlemmar i Vårdförbundet som arbetar i kooperativ och idéburen vård och omsorg.

För den som arbetar ständig nattjänstgöring sänks veckoarbetstiden till i genomsnitt 34 timmar och 20 minuter.

– Det är mycket glädjande att vi har fått igenom en förkortning av arbetstid för de som arbetar ständig natt. Det känns bra att även medlemmar i dessa verksamheter nu får motsvarande veckoarbetstid vid ständig natttjänstgöring som våra medlemmar i landsting, regioner och privat ambulans, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Hon menar att hälsosamma arbetstider och rätt kompetens är förutsättningen för god och patientsäker vård.

– Nu återstår att resterande privata företag inom vården följer efter, säger hon.

En annan nyhet i avtalet är att Vårdförbundets modell om specialisttjänstgöring, AST, nu också finns med i avtalet med KFO. Med den ges sjuksköterskor möjlighet att specialistutbilda sig med anställning, lön och kollektivavtal.

– AST bidrar till att rätt kompetens kan rekryteras och stanna kvar i verksamheterna. Kompetensförsörjningen kommer fortsatt att vara en stor och viktig fråga i vården.

Andra förändringar i avtalet:

• Ob-nivåerna höjs i två omgångar, 2018 och 2019.

• Ersättningen för beredskapstjänst höjs.

• Förbättrade villkor för föräldralediga. Föräldralönen utökas från 120 till 150 dagar. För de som varit anställda kortare tid än två år gäller 60 dagar.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida