Nytt centralt avtal

Sänkt nattarbetstid i kooperativ och idéburen vård

Sänkt nattarbetstid i kooperativ och idéburen vård
- Det är glädjande att utbildningsanställningar, AST, finns med i avtalet, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. Bild: Ulf Huett

Bättre villkor för nattarbete och möjlighet till specialistutbildning med full lön, AST. Det är två förbättringar i det nya centrala avtalet.

Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen KFO har slutit ett nytt centralt avtal. Det gäller de omkring 250 medlemmar i Vårdförbundet som arbetar i kooperativ och idéburen vård och omsorg.

För den som arbetar ständig nattjänstgöring sänks veckoarbetstiden till i genomsnitt 34 timmar och 20 minuter.

– Det är mycket glädjande att vi har fått igenom en förkortning av arbetstid för de som arbetar ständig natt. Det känns bra att även medlemmar i dessa verksamheter nu får motsvarande veckoarbetstid vid ständig natttjänstgöring som våra medlemmar i landsting, regioner och privat ambulans, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Hon menar att hälsosamma arbetstider och rätt kompetens är förutsättningen för god och patientsäker vård.

– Nu återstår att resterande privata företag inom vården följer efter, säger hon.

En annan nyhet i avtalet är att Vårdförbundets modell om specialisttjänstgöring, AST, nu också finns med i avtalet med KFO. Med den ges sjuksköterskor möjlighet att specialistutbilda sig med anställning, lön och kollektivavtal.

– AST bidrar till att rätt kompetens kan rekryteras och stanna kvar i verksamheterna. Kompetensförsörjningen kommer fortsatt att vara en stor och viktig fråga i vården.

Andra förändringar i avtalet:

• Ob-nivåerna höjs i två omgångar, 2018 och 2019.

• Ersättningen för beredskapstjänst höjs.

• Förbättrade villkor för föräldralediga. Föräldralönen utökas från 120 till 150 dagar. För de som varit anställda kortare tid än två år gäller 60 dagar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida