Semester för att orka

Semester för att orka
Sineva Ribeiro.

Vila och återhämtning är nödvändigt nu. Din lagstadgade rätt till fyra veckors sammanhängande sommarsemester ska respekteras, även under en pandemi.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET. Nu har jag arbetat hemifrån i tre månader på grund av coronapandemin och eftersom min dotter tillhör en riskgrupp. Det är frustrerande att inte kunna träffa medlemmar och kolleger runt om i landet i den här svåra stunden, och jag vill tacka för de digitala möten och samtal på sociala medier som ni haft med mig i stället. Jag hör att situationen är allvarlig. Du som arbetar patientnära kan inte jobba hemifrån. Dessutom saknar du ofta adekvat skyddsutrustning, arbetsgivaren följer inte rutiner för testning och smittskydd och du behöver fler kolleger. Detta är inte acceptabelt och vi kräver ändring i debattartiklar, radio och tv under våren.

Den coronakommission som statsministern vill få gjord kommer exponera dessa stora brister i vårdsystemets beredskap, krishantering och bemanning. Den kommer visa det vi påpekat länge, men som samhället inte förstått förrän nu: att den kommunala vården är kraftigt eftersatt. Strategin har varit att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas — att så många äldre i äldreomsorgen ändå har drabbats är ett misslyckande för vårt samhälle och för politiker och beslutsfattare, som inte prioriterat den kommunala vården varken före eller under coronakrisen.

Du som jobbar som sjuksköterska inom kommun vet hur sällsynta ni är! För att kunna leverera vård på den nivå som krävs behöver kommunerna fler av er. Det behövs betydligt fler specialistsjuksköterskor och fler MAS:ar i ledande ställning. Den kommunala vården står redan för drygt 25 procent av sjukvårdens totala kostnader och vi kräver mer resurser framöver. För som vi skrev i Aftonbladet debatt i slutet av maj: ”Kompetens måste få kosta. Regeringen och kommunerna måste ta krafttag för en kompetenshöjning i den kommunala vården och omsorgen om äldre.”

Även du som inte jobbar med vård av covid-19-smittade patienter har en extremt hög arbetsbelastning, med kolleger som förflyttats och ändrad planering av daglig verksamhet. Våra medlemmar som är barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och chefer är nyckelkompetenser. Alla kämpar just nu hårt för att klara av pandemin, men den ordinarie vården ska också orkas med. Det som sker nu är att det byggs upp en slags vårdskuld till patienterna, och en arbetsmiljöskuld till er medlemmar. Det är därför viktigt att du får vila och återhämtning.

Men sommaren är här och många saknar besked om semestern, eller har fått indragen semester, eller semester i september. Du behöver fyra veckors sammanhållen vila under juni, juli eller augusti för att kunna hantera resten av covid-19, som spås komma under hösten, samt den vårdskuld som nu byggs upp. Din lagstadgade rätt till semester måste respekteras! Semesterlagen gäller även under en pandemi – ring Vårdförbundet direkt på 0771-420 420 för råd och stöd.

Sineva Ribeiro,
ordförande Vårdförbundet

Ur min agenda i juni:

1: Föreläsning Moderatkvinnorna via deras Facebooksida om vad Vårdförbundets medlemmar upplever just nu och vad ni önskar från politiken
3: Nämndmöte SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)
8: TCO-styrelsemöte
10-11: Förbunds­styrelsemöte

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida