Sifferlösa avtal ökade kraftigt förra året

2015 kommer nästan var fjärde anställd att omfattas, men det är främst tjänstemän.

Utvecklingen går mot mer av lokalt inflytande över lönebildningen visar Medlingsinstitutets årsrapport i dag, och det är en utveckling som har gått fort, rapporterar TCO-tidningen.

Nästa år kommer antalet sifferlösa avtal att nästan ha fördubblats jämfört med 2012. Då kommer nära 800 000 anställda att omfattas.

Medlingsinstitutet konstaterar dock att centrala överenskommelser gäller för 95 procent av LO-förbundens avtal, mot bara för 9 procent av Saco-förbundens. TCO-förbunden hamnar mittemellan.

Sju modeller

Medlingsinstitutet delar in avtalen i sju modeller med lokal lönebildning utan ett centralt angivet utrymme, det vill säga sifferlöst avtal, som modell ett, och centralt överenskommet krontal för alla, det vill säga generellt lönepåslag, som modell sju.
Övriga fem är mellanformer.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida