Siktar mot nya mål

Vårdförbundet har lyssnat på medlemmarna och kommit fram till att stora förändringar krävs. Så stora att kongressen inte hann med alla frågor. Hur organisationen ska se ut i framtiden blir ämnet för en extrakongress i januari.?

5 oktober 2011

Demokrati tar tid. Vårdförbundet har nyligen avslutat del två av den kongress som inleddes med valet av en ny styrelse i maj. Ett av besluten blev att åter kalla in kongressombuden för en extrakongress i januari. Den stora frågan om hur Vårdförbundets organisation ska se ut i framtiden börjar behandlas då.

Men även om inte alla planerade punkter hanns med var det en glad förbundsstyrelse som efter två dagars kamp tackade kongressombuden.

— Jag känner mig väldigt nöjd med den här kongressen. Det är en ny förbundsstyrelse och vi kände att vi hade kongressombudens förtroende, och det är viktigt, sa förbundsordföranden Sineva Ribeiro när allt var över.

Två stora punkter som hanns med var strategier för de närmaste fyra åren, och kvalitetskriterier som gör tydligt vad medlemmarna kan förvänta sig av sitt förbund.

Under de två dagarnas kongressande levererade ombuden 540 strategiförslag kring de fem huvudområden som diskuterades: vård, hälsosam vårdmiljö, lön, utbildning och ledarskap. De kokades ner till 15 förslag som i sin tur värderades och blev fyra strategier.?

— Vi måste våga pröva nya strategier. Försök att tänka nytt, lyft er ett steg till och tänk igenom vilka långsiktiga strategier som vi når längst med, uppmanade ordföranden kongressombuden under arbetets gång.

Och nu är det bestämt att de allra viktigaste frågorna för Vårdförbundet de närmaste tre åren är att:

  • Väcka en genusdebatt om värderingen av välfärdens kunskapsområden.
  • Arbeta för att kompetensutveckling och specialistutbildning sker inom ramen för anställningen.
  • Utveckla och använda kunskap om hälso­effekter för en hälsosam vårdmiljö.
  • För att uppnå en nollvision för vård­skador ska samarbete ske med andra.

Med ambitionen att bli ett förbund som känns angeläget för alla medlemsgrupper antog kongressen också 13 kvalitetskriterier. Löften till medlemmarna om vad de kan vänta sig av sitt förbund i framtiden — formulerade efter fokusgrupper där medlemmar har fått diskutera sina förväntningar och krav.

Ombuden hade förberett sig genom att diskutera kongressens olika frågor i forum på nätet och de flesta av förbundsstyrelsens förslag gick igenom utan stora invändningar. Men vissa frågor fick det ändå att brinna till, som den om omskärelse av pojkar.?

— Vårdförbundet går emot medicinsk expertis och respekterar inte att föräldrar med muslimsk eller judisk bakgrund ser till sina barns bästa. Vi bör inte ta ställning i den här frågan, sa ett av ombuden.??

Beslutet blev ändå att förbundet ska verka för att omskärelse av barn — inte bara av pojkar — ska upphöra.

Frågan om att orka ett helt yrkesliv var också en av kongressens viktigaste. ”När jag pratar med medlemmar hamnar den högre upp än lön”, sa Sineva Ribeiro. Kongressen antog förbundsstyrelsens idédokument om hälsosammare arbetsplatser — men först efter en rafflande omröstning om huruvida det ska heta vårdmiljö eller arbetsmiljö. Efter votering och rösträkning beslutade kongressen att det ska heta vårdmiljö även i fortsättningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida