Sju har tagit tillbaka uppsägningen i Uppsala

Sju av de 29 sjuksköterskor som sagt upp sig från akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala har hittills tagit tillbaka sina uppsägningar. De övriga har ett par dagar till på sig att fundera.

Förra veckan presenterade arbetsgivaren ett handlingsprogram för att förbättra arbetsmiljön på akutmottagningen. Arbetstidsförkortningen och möjligheter till vidareutbildning är två av åtgärderna som sjuksköterskorna nu erbjuds.

Fram till måndag eftermiddag hade sju sjuksköterskor tagit tillbaka sina uppsägningar, men Lotta Nordgren-Thermaenius, avdelningschef på akuten, är säker på att fler kommer tillbaka:

– Jag har fått det muntligt från flera och min gissning är att kanske 80 procent kommer tillbaka, säger hon.

Lotta Nordgren-Thermaenius tycker att reaktionerna på åtgärdsplanen har varit positiva.

– Vi har ju ändå försökt tillmötesgå de flesta av de krav som ställdes.

Senast på onsdag måste sjuksköterskorna ge besked om de vill återta sina uppsägningar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida