Sjuksköterskestrejk i Storbritannien?

Missnöjet med den senaste lönerörelsen är så stor bland sjuksköterskorna i Storbritannien att de nu börjar rusta för strejk. I Sydafrika strejkar många sjuksköterskor redan — men illegalt. En irländsk aktion har resulterat i kortare arbetstider.

Årets löneökning är 2,5 procent. Bara det – att nivån är så låg – väcker stort missnöje bland Storbritanniens sjuksköterskor. Men därutöver har regeringen gått ifrån praxis – att den nya lönen betalas ut från 1 april – och beslutat att dela upp löneökningen i två delar, där den andra delen betalas ut först från den 1 november. Det betyder att löneökningen räknat på helår bara blir 1,9 procent. På det sparar staten (enligt Nursing Standard) två miljoner pund i veckan – som alltså sjuksköterskorna förlorar.

Detta har fått sjuksköterskorna och deras organisationer att ilskna till ordentligt, och förbereda sig för en strejk. I mitten av juli genomför Royal College of Nursing, RCN, en första medlemsomröstning.

– Den är ett slags försöksomröstning för att ta reda på medlemmarnas inställning till en strejk, berättar Josie Irwin på RCN för Vårdfacket. Det är ett sätt att hålla uppe trycket på regeringen.

Hon säger också att andra fackliga organisationer förbereder liknande aktioner.

Kongress beslutar

Medlemsomröstningen avslutas den 27 juli. Med ledning av resultatet ska RCN ta beslut om nästa steg. En eventuell strejk föregås av en ny medlemsomröstning, medan beslutet fattas av en särskilt inkallad kongress.

Tidigare fanns ett förbud mot att strejka i RCN:s egna stadgar. Det ströks 1995. Nu är strejk tillåten förutsatt att inte patienterna kommer till skada. Möjligheten att strejka har tidigare inte utnyttjats.

600 har fått sparken

I Sydafrika pågår sedan två veckor en strejk bland offentliganställda, bland annat sjuksköterskor. Den inleddes med uppmaningar till sjuksköterskorna att ”jobba enligt boken” och att maska. Fackföreningarna har krävt 12 procents löneökning, staten erbjuder knappt 6 procent.

Många sjuksköterskor har beordrats att återgå till arbetet men vägrar. De hotas nu av avsked eftersom de inte har strejkrätt. Hittills har ungefär 600 sjuksköterskor fått sparken.

Fick sänkt arbetstid

I Irland genomförde sjuksköterskor i Irish Nurses Organisation, INO, för en tid sedan en maskningsaktion. De svarade inte i telefon, skrev inte på dator och gick inte på möten som inte var direkt patientrelaterade. Till slut genomförde de entimmes och tvåtimmars ”walk outs”.

Resultatet blev att arbetsgivarorganisationen gick med på att sänka veckoarbetstiden från 39 timmar till 37,5 från den 1 juni 2008, och har ställt en ytterligare arbetstidssänkning till 35 timmar i utsikt. Lönen ökar med 10 procent på 27 månader.

– Ironiskt nog fick de sjuka bättre vård under aktionerna, säger sjuksköterskan Alan O’Riordan från Dublin till Nursing Standard. Eftersom de inte svarade i telefon eller sysslade med administrativa arbetsuppgifter fick sjuksköterskorna mer tid hos patienterna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida