löneutveckling

Sjuksköterskor kräver högre löner i brev till politiker

Sjuksköterskor kräver högre löner i brev till politiker
Minna Fridell är intensivvårdssjuksköterska på Ryhovs sjukhus i Jönköping och fackligt förtroendevald för Vårdförbundet. Hon är en av tio sjuksköterskor som undertecknat brevet.

Nu säger sjuksköterskorna vid Ryhovs sjukhus i Jönköping ifrån. De arbetar på de kliniker som drar ett tungt lass under covidpandemin och kräver att deras kompetens och arbetsinsats erkänns och värdesätts.

I brevet berättar sjuksköterskorna om vilket mardrömsår 2020 blev för dem och hur de ställt upp för att klara de stora omställningar som vården av covidpatienter har krävt. Brevet är skickat till Region Jönköpings politiker, regionledningen och personalavdelningen. Det är undertecknat av tio sjuksköterskor från intensivvården, operation, infektionskliniken och akutkliniken på Ryhovs sjukhus i Jönköping.

‒ Vi ville gå ut i enad front. Vi är många som har slitit och jobbat hårt under året som gått, säger Minna Fridell som är specialistsjuksköterska på iva och en av dem som undertecknat brevet.

Har drygt 30 000 i lön

Själv har hon 30 800 kronor i månadslön. När Minna Fridell blev klar med sin specialistutbildning för snart två år sedan fick hon en löneförhöjning med 2 500 kronor.

‒ Även om jag visste hur läget är så blev jag ändå både förvånad och besviken. Vår kompetens är hög och efterfrågad och vi förtjänar mer i lön än vad vi har, säger hon.

I brevet till politiker och tjänstemän beskriver de tio sjuksköterskorna hur stor omställningen har varit för dem under pandemin. Att det är många som arbetar med ovana arbetsuppgifter, behandlingsmetoder och nya kollegor. Många har förflyttats och för få har blivit kvar för att ta hand om den ordinarie vården.

”Det har krävts stor arbetsmoral och det ställs höga krav på oss sjuksköterskor för att klara av detta. Krav vi med råge har levt upp till”, skriver de.

Ingen löneutveckling

De berättar också om hur övertidstimmar, extrapass och indragna ledigheter har lett till trötthet, utmattning och stress. Sjuksköterskorna säger att de ofta får höra att återhämtning är viktigare än höjda löner – men konstaterar att arbetsgivaren inte heller kan erbjuda bättre återhämtning.

‒ Det har länge varit tydligt att sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor inte har någon löneutveckling. Det är ett stort generellt problem, det har bara blivit extra tydligt under det senaste året, säger Minna Fridell.

Hon och de andra sjuksköterskorna skriver i sitt brev att de vill ha bevis för att deras arbete värderas, nu och i framtiden och att det är dags för Region Jönköping att visa sin uppskattning konkret, att tacka med lön och inte bara applåder. Årets lönerevision ser de som ett test.

‒ Jag förväntar mig en större löneökning än tidigare. Vi har redan haft ett stort tapp av personal och jag är rädd att flera kommer att se sig om efter en ny arbetsgivare om inte regionen tydligt visar att de uppskattar och vill behålla oss, säger Minna Fridell.

Höjning är på väg

Till Sveriges Radio P4 Jönköping säger regionrådet Mia Frisk (KD) att hon har läst brevet och att lönerna är på väg att höjas. Regionen har avsatt 50 miljoner extra för att höja lönerna bland sjukvårdspersonal, säger Mia Frisk.

Irene Sjövall Sanned är ordförande för Vårdförbundet Jönköping
Irene Sjövall Sanned är ordförande för Vårdförbundet Jönköping

‒ Det stämmer att regionen har avsatt 50 miljoner för att höja lönerna bland elva yrkesgrupper som man har sett ligger för lågt i jämförelse med andra regioner. Bland dem finns Vårdförbundets fyra yrkesgrupper. Det är bra att det görs, men det räcker inte. Regionen har ändå inte fullföljt vårt avtal med en satsning på särskilt yrkesskickliga, säger Irene Sjövall Sanned, ordförande för Vårdförbundet Jönköping.

För att fullfölja avtalet krävs mer pengar säger Irene Sjövall Sanned och tillägger att det är många av Vårdförbundets medlemmar som nu förväntar sig att deras slit under covidpandemin syns i lönekuvertet.

‒ Biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har också ställt upp och gör stora insatser. Från Vårdförbundets sida kommer vi noga följa upp hur regionen lever upp till avtalet, säger Irene Sjövall Sanned.

Brev till i Region Gävleborg

Även i Gävle har ansvariga politiker fått ett brev med lönekrav från intensivvårdspersonalen på sjukhuset. De är besvikna över att de som drar det tyngsta lasset i covidvården inte får någon särskild ersättning för sitt slit.

”Vi är trötta på att vårt viktiga arbete och vår kompetens ständigt undervärderas”, skriver Vårdförbundets och Kommunals fackliga representanter på intensivvårdsavdelningen.

Den extrema situationen på iva gör att många är besvikna på att Region Gävleborg inte riktat några särskilda kompensationsåtgärder till iva-personal och andra som vårdat covidsjuka, säger intensivvårdssjuksköterskan Michaela Bülow till  Gefle Dagblad.

Hon och andra fackrepresentanter har skickat brevet till ordföranden i Region Gävleborgs personalutskott, Fredrik Åberg-Jönsson (V). Till Gefle Dagblad säger han att man velat ge generella ersättningar till alla i form av extra lediga dagar och ekonomisk kompensation. Men han utesluter inte att det kan komma riktade insatser för de som arbetar med covidsjuka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida