Sjukskrivna. Allt fler varslas om uppsägning

Sjukskrivna. Allt fler varslas om uppsägning
Kristina Larsson

Den som inte orkar arbeta hundra procent blir allt oftare uppsagd eller tvingas avsluta sin anställning. Arbetsgivarna vill bara ha anställda som orkar arbeta fullt ut.?

Det är en mörk men tydlig bild som tonar fram av svaren Vårdfokus har fått från Vårdförbundets avdelningar runt om i landet. 16 av de 21 avdelningarna säger att antalet uppsägningar av personliga skäl ökar och att det ofta handlar om rehabiliteringsärenden. ?

Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundets avdelning Västra Götaland, tycker att de tidigare har haft ett bra samarbete med arbetsgivarna när det gäller omplaceringar. Med gemensamma ansträngningar har det gått att hitta lösningar från fall till fall, men det har förändrats de senaste åren. Besparingarna i vården med slimmade organisationer har gjort att det inte finns utrymme för dem som inte kan arbeta hundra procent. ?

Anpassade arbeten för personer med nedsatt arbetsförmåga har blivit svårare att få fram i dag och när arbetsgivaren anser att det inte finns någon omplaceringsmöjlighet återstår uppsägning av personliga skäl. Efter förhandlingar med facket slutar det oftast med att arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om att avsluta anställningen mot ett avgångsvederlag.??

En trafikolycka för tolv år sedan förändrade livet för sjuksköterskan Kristina Larsson från Mölndal. Hon arbetade som nattsjuksköterska på geriatriken, var erkänt duktig och jobbet var en viktig del av hennes identitet.?

— Jag ville fortsätta jobba och tog inte hänsyn till mina besvär från olyckan, så jag blev allt sämre, berättar hon.?

Hon kämpade länge för att kunna fortsätta arbeta som vanligt, men skadorna i nacken och ena axeln var så allvarliga att hon till slut blev sjukskriven.??

2003 kom Kristina Larsson tillbaka till ett arbete på deltid vid smärtenheten på Mölndals sjukhus. Det var ett arbete som passade bra eftersom hon kunde använda sig av sina egna erfarenheter i mötet med patienterna. Trots att även det var väl tufft arbetade hon 50 procent, för att hon till varje pris ville fortsätta i sitt yrke.?

I våras lades enheten ner och Kristina Larsson fick besked om att arbetsgivaren inte hade något arbete som hon kunde utföra så hon skulle bli uppsagd av personliga skäl.?

— Det kändes som en fruktansvärd förolämpning. Arbetsgivaren ville inte hitta en lösning. De såg bara mina begränsningar och inte den erfarenhet och kunskap som jag faktiskt har.??

Hon kan inte tänka sig att bli uppsagd eller att själv säga upp sig, men börjar kanske inse att det inte är möjligt för henne att fortsätta arbeta och har tagit in möjligheten att bli sjukpensionerad, eller få icke tidsbegränsad sjukersättning, som det heter numera. Försäkringskassan har föreslagit det tidigare, men nya regler och ny handläggare har plötsligen satt käppar i hjulet även för det alternativet. I nuläget har Kristina Larsson fått förlängd sjukskrivning året ut i väntan på fortsatt utredning.?

— Jag har gått igenom alla känslor under de här åren; ilska, sorg, uppgivenhet. Nu börjar jag acceptera min situation och inse att jag kanske inte kommer att arbeta mer, men jag hoppas att jag hittar något som gör att jag i alla fall känner att jag har ett värde.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida