Skåne. Ordförandevallockade rekordmånga

Drygt 400 medlemmar kom till Skåneavdelningens årsmöte i februari, vilket var ungefär dubbelt så många som vid förra årsmötet. Valet av ordförande lockade, men också hjärnforskaren Martin Ingvar som föreläste om hur män-niskan klarar stora förändringar — som de inom sjukvården. Det är ett högaktuellt ämne i Skåne där universitetssjukhuset ska spara en halv miljard kronor.?

— Förändringarna som väntar är en av de största utmaningarna för förbundet och för mig som nyvald ordförande. Vi måste kämpa för medlemmarnas villkor och för att försämringarna inte ska bli för kännbara, säger Mats Runsten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida