Skåneavdelningen först med elektroniska val

Vårdförbundet Skåne blir först i landet med att införa elektronisk röstning via webben vid val av avdelningsstyrelse och kongressombud. På det sättet hoppas man få fler medlemmar att engagera sig.

Tidigare år har valen gjorts i samband med årsmötet, som i år sker den 16 september. Problemet har varit att så få har kommit i förhållande till det totala medlemsantalet i regionen. Av drygt 13 000 medlemmar kom i fjol cirka 250 till årsmötet.

– Med tanke på att Vårdförbundet är en demokratisk organisation känns det inte tillfredsställande. Vi ser det som vår uppgift att underlätta och göra det så enkelt som möjligt att delta i valet. Att låta medlemmarna sitta hemma och i lugn och ro sköta röstningen tror vi leder till ett ökat engagemang, säger avdelningsordföranden Pia Arndorff.

De få som inte har dator och Internetuppkoppling kan ringa till avdelningen så får de hjälp att rösta elektroniskt. Det kommer inte att gå att rösta manuellt.

– Men årsmötet finns kvar. Där ska vi presentera resultaten av omröstningen och diskutera innehållet i vår politik, säger Pia Arndorff.

Den elektroniska röstningen kommer att ske cirka 14 dagar före årsmötet. I god tid kommer medlemmarna att få ett brev hemskickat med information kring hur nominering, presentation och val går till.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida