Solidaritetsarbete stor fråga för världens sjuksköterskor

Solidaritetsarbete stor fråga för världens sjuksköterskor
Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund samtalar med en delegat. Foto: Kicki Engström

Leda förändring: bygga hälsosammare nationer är temat för ICN:s 24 kongress som invigs i den sydafrikanska hamnstaden Durban i dag.

Det är första gången International Council of Nurses håller sin kongress i Afrika. Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är på plats och kandiderar till posten som styrelseledamot i ICN för ytterligare en fyraårsperiod. Efter sina första fyra år i styrelsen konstaterar hon att arbetet präglas av ländernas olika förutsättningar.

Tolv länder i styrelsen 

– Vi är tolv sjuksköterskor från olika länder i världen och det är inte bara förutsättningarna att utföra vårt yrke som skiljer oss åt utan också hur vi har valt att organisera oss, säger Anna-Karin Eklund.

Vårdförbundet representerar de flesta av Sveriges sjuksköterskor, medan till exempel Italiens organisation representerar 800 sjuksköterskor.

– Vissa länder ser ”nursing” som något en liten exklusiv grupp utför – vi ser en styrka i att vara så många som möjligt.

Reglerna för medlemsskap

Att många länder har fler än en sjuksköterskeorganisation ställer till problem i ICN som bara tillåter att en organisation per land är medlem. En stor fråga för CNR, ICN:s beslutsfattande församling, är därför att avgöra om reglerna för medlemskap ska ändras.

I eftermiddag kommer beskedet om ICN ska öppnas för fler organisationer, och om hur inflytandet ska vara fördelat mellan stora och små medlemsorganisationer.

– Det kommer inte att bli något enkelt beslut, säger Anna-Karin Eklund.

ICN stärker hälsa 

ICN:s konferenser är en påminnelse om länders olika ekonomiska förutsättningar och poängen med det internationella arbetet.

– Organisationen utför ett solidaritetsarbete och stärker hälsa genom uppbyggnaden av bibliotek, wellnesscenter för hivsmittad vårdpersonal och ledarskaputbildningar i fattiga delar av världen, säger Ewa Szutkowska, ombudsman på Vårdförbundets nationella kansli. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida