Ständigt upplyst stad nyupptäckt hälsofara

Ständigt upplyst stad nyupptäckt hälsofara
Från vänster ordföranden June Lui och Fung Kwan Chow, andre sekreterare i CNR för Hongkongs College of Nursing. Foto: Kicki Engström

Att bo bland flimrande neonljus i en aldrig vilande stad är ett miljöproblem. Det har visat sig i Hongkongs ohälsotal.

Det berättade delegater från sjuksköterskeorganisationen i mångmiljonstaden när miljöfrågor diskuterades inför invigningen i dag av den internationella sjuksköterske-
organisationens, ICN, stora kongress i Durban i Sydafrika.

I Hongkong kan inte miljöfrågor skjutas på framtiden. Det anser vare sig regeringen eller engagerade organisationer som den nationella sjuksköterskeorganisationen, College of Nursing. Studier som regeringen har låtit göra visar att människor blir sjuka av den ständigt upplysta staden.

– De sover helt enkelt för lite, säger June Lui, ordförande i College of Nursing.

Staden behöver nattvila

I de höga husen får människor hela tiden in ljus i sina lägenheter när de allt större neonskyltarna får lysa nätterna igenom. Att ge staden lite nattvila, åtminstone några timmar, har så hög prioritet att regeringen tillsammans med samarbetsorganisationer, som College of Nursing, har tagit fram en nedsläckningskampanj.

Den har hittills bara genomförts en gång med det modesta budskapet: håll släckt en timma under ett dygn. Kampanjen har egentligen två miljösyften: att förbättra människors livsmiljö och att få ned landets oerhörda elförbrukning.

Men i vården finns mycket annat att göra för att förbättra miljön och spara energi. Fung Kwan Chow, sjuksköterskeorganisationens andre sekreterare, berättar att personalen på sjukhusen uppmanas att inte dra på luftkonditioneringen så mycket utan låta innertemperaturen hålla sig på 25 grader. Som ett första gott exempel har också ett nybyggt sjukhus försetts med mottagare för solenergi.

Samlas vartannat år

Diskussionen om hälsa och miljö hölls under det förmöte som det beslutande organet CNR, Council of National Representatives, har inför att ICN, International Council of Nurses, startar sin kongress i dag. De 134 medlemsländernas sjuksköterskeorganisationer samlas vartannat år i olika delar av världen för att diskutera yrkes- och hälsofrågor och stötta varandra.

Miljö har pekats ut som en av de stora framtidsfrågorna. Hälsan hotas av den globala uppvärmningen, dålig arbetsmiljö, stress och sopberget vi lämnar efter oss, inte minst från vården. Ändå var det länge tyst i församlingen när deltagarna uppmanades att berätta om erfarenheterna från sina respektive länder. Utanför rev vinden i flaggorna vid ingången till konferenscentrumet, beläget i en industribetonad del av Durban.

Kan göra mer

– När det gäller miljön kan vi göra betydligt mer, sade Vårdförbundets representant i CNR, vice ordföranden Lisbeth Löpare Johansson, självkritiskt efter mötet.

Att ta sig an de större samhällsfrågorna, som till exempel miljöfrågan, ser hon som en spännande utmaning för Vårdförbundet.

Svensk sjuksköterskeförenings, SSF, kanslichef Åsa Andersson, också på plats i Durban, tror att det behövs nya arbetssätt.

– Kanske måste vi hitta nya samarbetspartner, till exempel inom miljörörelsen, sade hon.

Inga klimatkrav

Båda hade gärna sett att mötet hade resulterat i konkreta klimatkrav, men några sådana presenterades inte.

– Det är ett tydligt uppdrag i sjuksköterskornas etiska kod att ta ansvar såväl för miljö som för hälsa, påpekar Lisbeth Löpare Johansson.

Få västerländska organisationer berättade om miljöarbete. Men i Malawi har sjuksköterskeorganisationen gjort något synnerligen konkret: de har startat ett trädplanteringsprojekt. Träden ska både binda marken och ge frukt att skörda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida