Stärkt ordförande fortsätter medlarsamtalen

Efter kongressen i tisdags har medlarna intensifierat samtalen med parterna. Såväl i går som i dag har de träffats och i morgon och på måndag fortsätter samtalen. En anledning kan vara att det efter kongressen i tisdags inte längre råder några tvivel om att Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, har ett mycket starkt stöd inom förbundet.

Inför Vårdförbundets kongress i tisdags spekulerades det en hel del kring styrelsens och inte minst ordföranden Anna-Karin Eklunds mandat att driva avtalsrörelsen. Somliga ansåg att förtroendet för styrelsen kraftigt eroderades den 30 mars i år, när avtalskongressens ombud med stor majoritet sa nej till det medlarbud som styrelsen ville tacka ja till.

Styrelsen varit ifrågasatt

Missnöjet med styrelsens agerande har kommit till uttryck bland annat här i läsarnas kommentarer på Vårdfackets webbplats, men framför allt har vissa av tidningarnas ledarskribenter ifrågasatt styrelsens och ordförandens möjligheter att på ett kraftfullt sätt driva Vårdförbundets krav gentemot arbetsgivarparten, SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Även SKL har offentligt uttryckt att de har varit osäkra på vilket mandat Vårdförbundets styrelse egentligen har haft.

– Nu kan de sluta att lägga energi på de spekulationerna och i stället försöka koncentrera sig på att vara kreativa i våra avtalsdiskussioner, säger en uppenbarligen mycket nöjd Anna-Karin Eklund som på kongressen i tisdags fick stående ovationer av ombuden när resultatet av valet till ny styrelse presenterades.

Visserligen fanns ingen motkandidat till ordförandeposten. Men många hade ändå väntat sig att det skulle bli diskussioner kring styrelsens roll och att någon kanske skulle försöka ”kuppa” in en motkandidat till Anna-Karin Eklund i elfte timmen. Men bland de cirka 200 ombud från hela landet som deltog hördes ingen som helst kritik mot styrelsens sätt att sköta avtalsförhandlingarna.

Tydligt mandat

Hur det hade sett ut om inte Vårdförbundet under kongressen hade varit mitt uppe i en strejk vet ingen, men flera ombud har gett uttryck för att ett internt ifrågasättande av styrelsen och dess ordförande knappast hade förbättrat konfliktläget.

– Själv kände jag aldrig efter den extra valkongressen att stödet för mig skulle ha minskat. Snarare upplevde jag att vi i styrelsen fick ett mycket tydligt mandat av avtalskongressen att driva de frågor vi nu driver. Så utifrån det var det inte oväntat att diskussionerna om min roll uteblev. Jag kände att stödet för mig var väldigt starkt på kongressen i tisdags, säger Anna-Karin Eklund.

Vilken betydelse valutgången har för de fortsatta förhandlingarna har hon svårt att svara på.

– Men SKL har åtminstone fått en tydlig signal om att det är den här styrelsen och ingen annan som ska leda förbundets arbete i avtalsförhandlingarna.

Enligt Ingela Gardner Sundström, ordförande i förhandlingsdelegationen vid SKL, hade det inte spelat någon roll vilka som blev valda.

– Vi umgås med dem som kongressen väljer. Och jag tror inte att det här förändrar läget i förhandlingarna. Men det gör väl situationen lite tydligare, säger hon. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida