Stärkt skydd för hiv-smittade arbetstagare världen över

En ny överenskommelse på den internationella arbetsorganisationens (ILO) konferens i GenŨve ska intensifiera hiv-insatserna på världens arbetsplatser.

UNAIDS, FN:s program för frågor som rör hiv/aids, välkomnar i ett pressmeddelande de nya riktlinjer som regeringar, arbetsgivare och anställda antog i går på ILO:s årliga konferens i Genève.

UNAIDS Michel Sidibé kallar dem en milstolpe i arbetet för hiv-smittades rättigheter och skydd på arbetsplatserna världen över.

– Arbetstagare är ekonomiernas livsnerv och måste försvaras. ILO:s nya riktlinjer kommer att föra oss ett steg närmare målet världsomspännande tillgång till hiv-prevention, behandling, vård och stöd, sa han när överenskommelsen hade antagits.

Riktlinjerna bygger på ILO:s Code of practise om Hiv/aids från 2001 och syftar till att stärka arbetsplatsernas ansvar för hiv världen över. De tillförsäkrar åter igen arbetstagarna rätten att fortsätta vara anställda oavsett hiv-status och skyddar dem mot att screenas för hiv i samband med anställning. De erkänner också att riktade åtgärder är nödvändiga för att försvara rättigheterna för de grupper som kan vara mer utsatta/sårbara/känsliga för hiv-infektion.

Drabbar produktiva värst 

Hiv påverkar de ekonomiskt mest aktiva åldrarna i varje befolkning, konstaterar UNAIDS. En majoritet av de 33.4 miljoner människor som lever med hiv är arbetstagare med kunskaper och erfarenheter som deras familjer, samhällen och länder har svårt att undvara.

De nya riktlinjerna är det första internationellt sanktionerade instrumentet som fokuserar specifikt på hiv-insatser på arbetsplatserna. Förhoppningen är att det ytterligare ökar takten i arbetet med  hiv-prevention och behandlingsprogram bland världens arbetstagare.  

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida