Stockholm. Sjuksköterska som stängde av respirator fick sluta

Den sjuksköterska som stängde av en respirator på eget bevåg har slutat på Astrid Lindgrens barnsjukhus.??

Förhandlingarna slutade i en överenskommelse. Sjuksköterskan slipper avsked men måste omedelbart lämna sin anställning. ?

Bakgrunden är att hon stängde av respiratorn kopplad till en för tidigt född pojke utan att någon läkare var närvarande. Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm hade inga skriftliga dokument kring när en behandling ska avslutas men rutinerna var väl kända, enligt hennes chefer. Sjuksköterskan själv uppfattade dock att hon hade fått en delegering av läkarna.??

En arbetsrättslig utredning gjordes och Vårdförbundet kallades till en varselförhandling. Arbetsgivaren ville först avskeda sjuksköterskan men i stället slutar hon frivilligt med en ersättning på sex månadslöner. ?

Hon kan inte söka nya jobb inom Stockholms läns landsting under de sex månader hon får lön. Inom andra landsting är det däremot fritt fram.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida