Stort värde i nya avtalet

Stort värde i nya avtalet
Sineva Ribeiro. Foto: Anna Simonsson

Det nya centrala avtalet med SKL ger en bra ?gemensam grund för hälsosamma arbetstider, kompetensförsörjning och kunskapsutveckling.

Även om avtalet absolut inte löser alla knutar, så har det ett stort värde. Framför allt visar överenskommelsen att vi efter många års påtryckningar nu har en motpart som ser att hälsosamma arbetstider är en av de viktigaste frågorna för att klara bemanning, kompetensförsörjning och utveckling av vården.

?Ett centralt avtal är viktigt bland annat för att det ger en grundtrygghet och långsiktighet. Det kan inte sägas upp av din lokala arbetsgivare när de ekonomiska förutsättningarna ändras. Däremot kan det centrala avtalet kompletteras med lokala avtal, eftersom olika verksamheter kan ha helt olika behov av bemanning. Om ni redan har ett bra arbetstidsavtal där du är anställd så fortsätter det att gälla. ?

En annan del i det nya avtalet som har ett stort värde är att vi nått en samsyn för att på sikt kunna komma till rätta med bristen på specialistsjuksköterskor. Vi är överens om att utbildningsanställningar är en viktig lösning. Vårdförbundets modell AST (akademisk specialisttjänstgöring) innebär att sjuksköterskor kan specialistutbilda sig inom ramen för sin anställning, med lön och andra villkor enligt kollektivavtal. I avtalet ingår också ett arbete där vi ska lägga särskilt fokus på specialistutbildning för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

??En besvikelse från Vårdförbundets sida är att kommunerna valt att ställa sig utanför avtalet när det gäller förbättringar för medlemmar som arbetar enbart natt. Kommunerna är i dag stora och viktiga vårdhuvudmän för bland annat hemsjukvård, elevhälsa, psykiatri och äldrevård, och har avgörande betydelse för en sammanhållen vård. Det innebär ett ansvar för en kontinuerlig kunskapsutveckling och för att våra yrkesgrupper ska ha rätt förutsättningar att bidra till en god och säker vård. Det uppnår man inte genom att hålla fast vid otidsenliga nattarbetstider. ??

Det nya avtalet med SKL är ett exempel på vad vi kan åstadkomma tillsammans i Vårdförbundet, när vi envetet arbetar mot ett gemensamt mål. Det är tack vare medlemmarnas påtryckningar och lokalavdelningarnas hårda arbete som vi lyckades komma så pass långt i förhandlingarna med SKL. Jag vill verkligen tacka er alla för ert stora engagemang! ?Och kom ihåg att du tar ansvar för hälsosamma arbetstider genom att inte acceptera exempelvis att arbeta dubbelpass eller att ”sälja” din semester. Behöver du stöd och råd i kontakten med arbetsgivaren finns Vårdförbundet här för dig — kontakta din förtroendevalda eller Vårdförbundet Direkt.

Ur min agenda i januari:

12: Möte om Vårdförbundets internationella projekt
16: Styrelsemöte TCO
23: Möte med PSI, globala facket för offentliga tjänster
25: Frukostworkshop med bland andra civilminister Ardalan Shekarabi om vårdens styrning

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida