Strejkbryteri skapar osämja på arbetsplatserna

Strejkbryteri förminskar effekten av strejken. Men lika illa är att det kan leda till allvarliga konflikter i de arbetslag som sedan ska fortsätta att arbeta tillsammans när alla väl är tillbaka på jobbet igen.

På flera håll i landet har oorganiserad arbetskraft fortsatt att utföra arbetsuppgifter som av Vårdförbundet har belagts med blockad.

? Genom att systematiskt använda sig av strejkbrytare sår arbetsgivaren split i arbetsgrupperna. Det kommer att leda till samarbetsproblem, säger Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet.

Häromdagen skrev Vårdfacket om oorganiserade anestesisjuksköterskor på Sunderby sjukhus i Luleå som fortsätter att söva patienter trots att deras arbetsuppgifter är belagda med blockad. Operationssjuksköterskorna är däremot inte uttagna i strejken, vilket innebär att oorganiserade och organiserade tvingas arbeta tillsammans.

? Det är inte roligt, det kan jag inte påstå. Men vi försöker att göra det bästa av situationen, för vi har ju ett liv efter den här konflikten också, säger operationssjuksköterskan Eva Lundin som är fackligt förtroendevald för Vårdförbundet på sin arbetsplats.

Vill inte bli ovänner

Hon berättar att spänningarna var som störst när strejken bröt ut i måndags, men att det därefter inte har pratats så mycket om saken.

? Jag vet inte vad folk tänker inombords. Men vi kan ju inte gå omkring som barnungar och skrika på varandra. Blir vi ovänner tappar vi fokus på det vi är här för att göra.

Samtidigt förklarar hon att många medlemmar är irriterade, upprörda och förbannade på strejkbrytarna.

”Arbetsgivarens fel”

? Själv tycker jag att det är tråkigt. Men jag vet inte vem man ska lägga skulden på. För jag förstår ju samtidigt de oorganiserade som faktiskt har bett om att få arbeta på andra avdelningar, ta ut semester, kompledighet och flextid. Det fick de inte. Så vad arbetsgivaren egentligen gör är att skapa oro i vår grupp, säger Eva Lundin.

Narkossjuksköterskan Malin Wennberg är fackligt förtroendevald för anestesisjuksköterskorna på Sunderby sjukhus operationsenhet. Hon tycker att strejkbryteriet helt kan skyllas på arbetsgivaren.

? Det är arbetsgivaren som har tolkat vårt varsel fel. Rent arbetsmiljömässigt hade det varit klokt att omplacera de oorganiserade. Speciellt som de själva har bett om det. Jag vet att andra landsting har tillåtit omplaceringar och semestrar för de oorganiserade, men här kör arbetsgivaren sitt eget race, säger hon

Tolkar varslet på sitt eget sätt

I det skriftliga varsel som varje arbetsgivare fått ta emot från Vårdförbundet står det tydligt angivet att även oorganiserade omfattas av konflikten. Det arbete de utför är blockerat av förbundet. Detta är något som personalchefen för division operation på Sunderby sjukhus, Barbro Holmqvist, inte säger sig känna till.

? De här narkossjuksköterskorna utför sina egna arbetsuppgifter. Vad jag förstår är det personer som är uttagna i strejk, inte arbetsplatsen. Och ur verksamhetssynpunkt kan vi inte bevilja någon semester i det här läget, säger hon samtidigt som hon förklarar att samtliga oorganiserade har erbjudits att vara hemma under strejken ? utan lön.

I den här artikeln har endast Sunderby sjukhus nämnts. Men enligt Ingrid Frisk, vice ordförande i Vårdförbundet, förekommer det på flera håll i landet att arbetsgivaren systematiskt använder sig av strejkbrytare för att hålla verksamheten i gång.

Våld inte tillåtet

Det enda medel som facket har att ta till är att försöka övertala de oorganiserade att ändå låta bli att arbeta. Några sanktionsmöjligheter som förbundet kan ta till finns inte, vare sig mot enskilda anställda eller mot arbetsgivaren.

? Det är en väldigt osolidarisk handling att ägna sig åt strejkbryteri. Men vi kan inte hindra någon med våld. Att medlemmar och förtroendevalda försöker prata med dem tror jag i de flesta fallen är tillräckligt obehagligt för dem för att de ska avstå från att bryta mot strejken, säger Ingrid Frisk.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida