Strejken var lönsam

Forskaren Susanne Fransson vid Göteborgs universitet anser att Vårdförbundets strejk gav framgång.

Vårdförbundet har strejkat två gånger det senaste dryga decenniet: 1995 och 2008. Också Kommunal, ett annat kvinnodominerat förbund för i huvudsak offentliganställda, har strejkat två gånger under samma period. Båda förbunden har haft en bra löneutveckling under denna period. Det gäller särskilt Vårdförbundet. Från 1995 till 2002 ökade lönerna med 58 procent.?

Men det är inte bara löneutvecklingen som har varit bra. Strejkerna har också hjälpt till att skapa uppmärksamhet kring kvinnolönerna. Det säger Susanne Fransson, som är lektor vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, med arbetsrätt som forskningsområde.?

– Vi hade en tes: kvinnor strejkar inte. Men 1995 innebar en brytpunkt, säger hon. Innan dess var det mest män som strejkade, därefter är det kvinnor i offentlig verksamhet som har tagit till konfliktvapnet. Strejkerna har inte bara gällt löner, de har också handlat om att synliggöra kvinnor och kvinnors arbete. ??

Susanne Fransson hävdar alltså att strejkerna var framgångsrika. De krav som förbunden ställde utmanade det etablerade systemet. Axiomet att industrin ska vara löneledande utmanades. Förbunden hävdade till och med att den offentliga sektorn skulle vara löneledande.?

– Resultatmässigt sprängdes också ramarna, konstaterar Susanne Fransson.?Hon har medverkat med en uppsats på ämnet i Medlingsinstitutets antologi Nio perspektiv på jämställdhet. En antologi om kvinnors och mäns löner.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida