Studenter vill se förbundet i ny förpackning

Utan makt men med möjlighet att tycka till. För första gången fick studenter sitta med under kongressen.

5 oktober 2011

På 1970-talet var medlemmarna i Sveriges sjuksköterskeelevers förbund en stark kraft. På barrikaderna stred de för allt från rättvisa betyg till frihetskampen i Chile. Studenterna hade en plats i moder­organisationen SHSTF:s styrelse (Vårdförbundets föregångare), utan rösträtt men med stor möjlighet att påverka.?

Sedan dess har studenternas inflytande minskat markant. Vid årets kongress gav Vårdförbundet för första gången studerandeombudsmannen och tre studenter, varav två nyligen avslutat sin utbildning, möjlighet att sitta med. De fick inte rösta, men kunde lämna in synpunkter.

Håkan Bäckman, blivande röntgensjuksköterska, Malin Yngman, biomedicinsk analytiker, och Erik Westberg, sjuksköterska, fick också några minuter på scenen. Där tog de chansen att berätta för förbundsstyrelsen och de 190 ombuden om hur de upplever Vårdförbundet.

Att många unga lämnar förbundet när de kommer ut i arbetslivet tror Erik Westberg beror på att de inte förstår nyttan med att vara med. Det är inte innehållet utan förpackningen det är fel på, resonerar han.?

— Jag jämför med Idol. Det spelar ingen roll om du sjunger jättebra om du inte har rätt utstrålning och ett bra framträdande.?

Håkan Bäckman håller med. Han tror att unga inte skulle tveka om att vara med i ett fackförbund om de bara förstod vitsen med kollektivavtal.??

Malin Yngman har upplevt Vårdförbundet som alldeles för anonymt. Var är alla stolta och tuffa medlemmar som står upp för sitt förbund och sina rättigheter, frågar hon sig.?

— All information jag fick om Vårdförbundet när jag började jobba var ”i det där huset sitter facket, dit kan du gå om du behöver något”, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida