Svenska folket säger nej till sämre sjukförsäkring

Nej, regeringen har inget folkligt stöd för sitt förslag att i praktiken avskaffa de så kallade kompletterande sjukförsäkringar som bland andra Vårdförbundet erbjuder sina medlemmar.

14 januari 2008

Det visar en opinionsundersökning som TCO har gjort.

Regeringens förslag är att man efter ett års sjukdom ska få högst 75 procent av lönen i ersättning från Försäkringskassan. Samtidigt vill regeringen i praktiken förbjuda människor att skydda sig mot minskade inkomster genom försäkringar.

Det gäller såväl avtalsförsäkringar som privata försäkringar.

Men något stöd hos befolkningen har regeringen inte. TCO:s opinionsundersökning visar att åtta av tio tillfrågade vill att man ska kunna teckna sådana försäkringar. Sju av tio tycker det är fel att sänka ersättningen för långtidssjuka. För sex av tio har förtroendet för regeringen minskat på grund av förslaget – bland borgerliga väljare är siffran fyra av tio.

Massiv kritik

Enligt samstämmig kritik från fackliga organisationer och näringslivet strider regeringsförslaget dessutom mot bland annat de ILO-konventioner som Sverige har anslutit sig till (ILO: International Labour Organization, ett FN-organ). 90 procent av de tillfrågade i TCO:s opinionsundersökning tycker att det vore fel att Sverige bröt mot dessa konventioner.

Sverige har också tidigare blivit fällt för liknande ingrepp som tidigare socialdemokratiska regeringar gjort i den fria förhandlingsrätten.

I Vårdförbundets paket med frivilliga medlemsförsäkringar hos SalusAnsvar ingår  också en sjuklöneförsäkring. Av drygt 60 000 som har tecknat en medlemsförsäkring har lite mer än 3 000 anslutit sig till sjuklöneförsäkringen.

”Inte förvånad”  

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är inte förvånad över det starka stödet för sjukförsäkringen som visas i TCO:s opinonsundersökning:

– Vi har i det här landet en stark tradition när det gäller de olika socialförsäkringssystemen, och opinionsundersökningens resultat är ett utfall av det.

Hon pekar också på att det särskilt inom tjänstemannarörelsen finns en tradition att med avtal lösa det medlemmarna inte kan få genom samhället, eftersom det finns en relativt stor grupp medlemmar som tjänar mer än taket i socialförsäkringssystemet.

– Det här har vi finansierat genom att avstå löneutrymme. Jag ser inte så stor möjlighet att få tillbaka det i form av löneökningar, säger hon.

Läs mer om regeringsförslaget på regeringens hemsida och om opinionsundersökningenTCO:s hemsida.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida