Sverige anmäls till EU ”Nya a-kasseregler diskriminerar kvinnor”

De nya a-kassereglerna diskriminerar kvinnor. Det säger TCO som i dag anmälde Sverige till EU för brott mot EU-rätten. En grupp som drabbas är deltidsarbetande nattsjuksköterskor.

I de regler som riksdagen beslutade om strax före jul finns ett speciellt arbetsvillkor. För att få ersättning måste den som blir arbetslös ha arbetat minst 80 timmar per månad under sex av de tolv föregående månaderna, en höjning från 70 timmar. Och det är den förändringen som TCO anser bryter mot EUs direktiv om likabehandling av kvinnor och män.

– Det är upprörande att regeringen genomförde den förändringen trots att inte bara TCO utan även lagrådet pekade på konsekvenserna, säger TCOs ordförande Sture Nordh.

Många av Vårdförbundets medlemmar

80 timmar i månaden motsvarar drygt 18 timmar i veckan. Många deltidsarbetande – och en stor majoritet av alla deltidsarbetande är kvinnor – arbetar mellan 70 och 80 timmar i månaden och hamnar då utanför rätten till ersättning från a-kassan.

Dessutom ligger ytterligare en grupp deltidsarbetslösa i riskzonen, de som arbetar mellan 80 och 110 timmar i månaden. Det räcker med att de är sjuka eller hemma med sjukt barn en eller ett par dagar i månaden för att de ska förlora rätten till ersättning. Över 80 procent av dessa är kvinnor.

TCO har räknat på hur förändringen drabbar deltidsanställda. Den som till exempel hade en överenskommen arbetstid på 20 timmar i veckan kunde med den gamla 70-timmarsregeln vara borta fyra dagar i månaden utan att förlora rätten till ersättning från a-kassan. Med 80-timmarsregeln bara en dag. Och, påpekar TCO, ingen kan ju kontrollera sin egen eller barnens sjukdom.

Både bland de som arbetar mindre än 80 timmar och bland dem som arbetar mellan 80 och 110 timmar i månaden finns många av Vårdförbundets medlemmar.

Incitament till arbete

Enligt TCO bryter förändringen mot EUs direktiv om likabehandling av kvinnor och män i fråga om social trygghet (79/7/EEG). Det bryter också mot svensk lag. EU-direktivet har nämligen förts in i svensk rätt genom lagen mot diskriminering (2003:307).

Regeringens motivering är att ”det skärpta arbetsvillkoret ökar incitamentet till arbetet” och att många ska gå upp i tjänstgöringsgrad eller jobba heltid för att kvalificera sig för a-kassa. Men, säger TCO, det är inte så enkelt. Dels är det arbetsgivarna som bestämmer antalet arbetade timmar, inte de deltidsarbetande, dels anser arbetsgivare inom vissa branscher att deltidsarbete är nödvändigt för att kunna bedriva en kostnadseffektiv verksamhet.

Och någon tanke på att tvinga arbetsgivare att öka de anställdas sysselsättningsgrad har inte regeringen. Abetsmarknadsminister Sven Otto Littorin svarade tidigare på Vårdfackets fråga om hur man ska kunna få framför allt landstingen att erbjuda heltidstjänster i stället för deltidstjänster ”Vi har ingen tanke på att införa några tvingande åtgärder. Men vi hoppas att man ska inrätta fler heltidstjänster”.

Letar efter ett pilotfall

TCO har alltså i dag lämnat över sin anmälan till EU-kommissionen. Det som sedan händer är att kommissionen bestämmer sig för om den ska driva frågan eller inte. Om den bestämmer sig för att göra det kommer den att kontakta den svenska regeringen för att få dess syn på ärendet.

Sedan fattar EU-kommissionen sitt beslut. Anser den att regeln bryter mot EU-rätten kommer Sverige att uppmanas att göra förändringar. Säger regeringen nej, kan frågan gå till EU-domstolen.

EU-domstolen kan också bli inblandad på ett annat sätt. TCO försöker nu tillsammans med medlemsförbunden, bland annat Vårdförbundet, att hitta en person som vägrats ersättning och som kan bli ett pilotfall i svenska domstolar. Ett sådant fall kan till sist också avgöras i EU-domstolen.

– Vi hoppas dock att vi inte behöver gå så långt. Dels tar det tid, dels är förhoppningen att regeringen om den kontaktas av EU-kommissionen själv ändrar lagen så att vi återgår till 70-timmarsregeln, säger Sture Nordh.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida