Systematiskt om SAM

30 januari 2009

Arbetsmiljöverket kräver att man på arbetsplatserna ska bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Hur det ska göras beskrivs i en ny broschyr, Vägen till SAM – systematiskt arbetsmiljöarbete från föreningen Prevent, som är ett samarbete mellan fack och arbetsgivare på arbetsmiljöområdet.

Av Arbetsmiljöverkets databas Sara, som omfattar 330 002 arbetsplatser i Sverige, framgår att arbetsmiljöinspektörerna är nöjda med det systematiska arbetsmiljöarbetet på sjukhusen i Sundsvall, Örnsköldsvik, Mora och Örebro medan de gör tummen ned för sjukhusen i Piteå, Gällivare, Gävle, Avesta, Visby och Lund samt på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

På de flesta sjukhus i landet har man dock över huvud taget inte granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet.

www.prevent.se
www.da.se/HOME/da/home.NSF/pages/mainFrameSetMiljo

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida