TCO letar efter en ny facklig identitet

Vid kongressen i maj diskuterades hur facket ska möta det nya arbetslivet, med stor rörlighet och tillfälliga anställningar.

Mycket har hänt de senaste åren. Arbetsmarknaden ser inte ut som förr. Stora förändringar kommer också att ske även de kommande åren, inte minst genom den ökade globaliseringen.

Förändringarna påverkar naturligtvis den fackliga rörelsen. Det är inte lika självklart som tidigare att gå med i facket och fler och fler lämnar också Vårdförbundet och andra fackliga organisationer.

För fackföreningsrörelsen, inte minst förbunden inom TCO, gäller det att hitta nya vägar att locka löntagarna. En grupp med representanter från olika tco-förbund, bland andra Vårdförbundets ombudsman Annica Magnusson, har därför tittat på hur man ska kunna skapa trygghetssystem genom lagar, avtal och överenskommelser på den enskilda arbetsplatsen.

En annan grupp har granskat alla förändringar som har skett på arbetsmarknaden och har funderat över hur det kommer att se ut de kommande åren. Vårdförbundets representant i den gruppen har varit vice ordförande Ingrid Frisk.

Utifrån gruppernas rapporter antog kongressen ett antal mål för trygghet i det nya arbetslivet. Bland annat ska tco arbeta för att det ska bli möjligt att bättre än i dag kombinera arbete och privatliv. Här poängteras att det gäller både kvinnor och män. Vidare betonas de visstidsanställdas situation och deras möjlighet att få tillsvidareanställningar.

Dessutom ska TCO, genom att visa värdet av att vara med i facket, starta ett arbete för att värva nya medlemmar. Även här gäller det bland annat att försöka hitta bra lösningar för dem med korta anställningar, inte minst ungdomar. Kampanjen beräknas kosta 20 kronor per enskild TCO-medlem och år.

– Inom Vårdförbundet arbetar vi mycket med just de här frågorna och det är bra att TCO nu har tagit upp frågan och att vi har kunnat enas om hur vi ska arbeta, säger Anna-Karin Eklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida