TCO uppmanar Polen att arbeta mot diskriminering av homosexuella

TCO-kongressen uppmanar Polen att stoppa ett förslag som förbjuder homosexuella att bli lärare, och som innebär att man inte får informera om sexuell och reproduktiv hälsa.

I uttalandet säger TCO-kongressen att det finns en stark oro över utvecklingen i Polen, bland annat för att diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet är vanligt förekommande.

TCO-kongressen pekar speciellt på att Polens vice utbildningsminister aviserat ett lagförslag som förbjuder homosexuella att verka som lärare och, som det heter, propagera för en homosexuell livsstil.

TCO-kongressen säger: ”Vad som menas med homosexuell livsstil definieras inte, men förslaget tycks inkludera grundläggande information om sexuell reproduktiv hälsa och information som  förespråkar tolerans mot homosexuella. Den som bryter mot förbudet riskerar avsked, böter eller fängelse”.

”Lägg inte fram förslaget”

TCO-kongressen uppmanar nu den polska regeringen att inte lägga fram lagförslaget. I stället bör regeringen verka för att stärka de mänskliga rättigheterna genom att motverka den diskriminering som förekommer.

Dessutom uppmanar kongressen den svenska regeringen att kraftfullt verka mot lagförslaget i sina kontakter med den polska regeringen.

Även den europeiska fackliga organisationen EFS uppmanas att agera mot lagförslaget.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida