Till för att synas: Asal och Jane

Sedan några månader finns det 16 Vårdförbundsambassadörer på skolor runt om i landet. Två av dem är Asal och Jane i Göteborg.

Asal Ghajavand är 28 år och från Teheran i Iran, Jane Karlsson är 24 och från Göteborg. Båda börjar i höst termin tre på sin utbildning i Göteborg, Asal till biomedicinsk analytiker och Jane till sjuksköterska.

De är också Vårdförbunds-ambassadörer. En funktion som är ny och som ska vara en länk mellan studenterna och Vårdförbundet.

– Vi behövs. I dag är Vårdförbundet nästan osynligt ute på skolorna, säger Asal och Jane.

Det enda de själva har fått, berättar de, är ett allmänt utskick om Vårdförbundet när de började första terminen. Sedan har det varit tyst.

– Vårdförbundet måste bli aktivare ute på skolorna. I dag vet många studenter knappt att förbundet finns eller vad det innebär att vara fackligt ansluten. Jag har till exempel fått frågan: »Går det ut över mitt slutbetyg om jag går med i facket?« berättar Jane.

Totalt finns det i dag 16 Vårdförbundsambassadörer på skolor runt om i landet. Två av dessa är alltså Asal och Jane. En spännande och viktig uppgift, säger de. De ska informera åt båda håll, finnas till hands när frågor dyker upp och försöka få fler medlemmar till Vårdförbundet.

För Asal och Jane verkar det vara självklart att vara med i Vårdförbundet – båda gick med under första terminen på utbildningen.

– Förbundet är en fortsättning av kåren. För mig är det ett sätt att identifiera mig med mitt kommande yrke och att redan nu komma in i samma gemenskap som de som redan jobbar. Dessutom är det en trygghet, säger Jane.

Det håller Asal med om.

– Vårdförbundet är viktigt i samband med till exempel löneförhandlingar och jag kan få råd och stöd när jag söker jobb.

Uppdraget är så nytt att de ännu inte har någon färdig arbetsplan. Men båda poängterar vikten av att synas mer.

– Det kan vi göra på olika sätt. Jag har till exempel fått tillstånd att följa med och informera när studentkåren berättar om sin verksamhet, på deras kårtid. Det har inte förekommit tidigare vad jag vet, säger Jane.

Hon och Asal talar också om vikten av att gå ut i klasserna, inte bara någon enstaka gång utan regelbundet. De anser även att det måste finnas mer specialinriktat material.

– Självklart behövs det också skriftlig information, till exempel på anslagstavlor. Men då ska det vara material som är riktat direkt till studenterna, inte något allmänt för alla i Vårdförbundet, säger de.

Att nu fungera som Vårdförbundsambassadörer är något som båda ser fram emot.
– Det ska bli jättekul och vi har det bästa utgångsläge man kan önska sig. Med tanke på hur det ser ut i dag kan det knappast bli sämre, säger de.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida