Tre områden att fokusera på

Villkor, profession och säker vård. Det är de tre fokusområdena för Vårdförbundet under de kommande tre åren.

4 december 2008

De vaskades fram ur de elva förslag som fanns kvar när kongressen och förbundsstyrelsen i flera omgångar hade bearbetat de olika idéer som lagts fram av ombuden.

Förbundsordföranden Anna-Karin Eklund menar att fokusområdena inte är mål som ska uppnås.

– Men när vi formulerar lokala mål för vår verksamhet och bestämmer vilka aktiviteter vi ska ha då ska dessa tre områden – villkor, profession och säker vård – hela tiden finnas med.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida