Tvisterna under konflikten avskrivna

Många medlemmar undrar vad som kommer att hända med alla de tvister som Vårdförbundet lade mot arbetsgivaren under konflikten. Svaret är: ingenting. I det centrala avtal som Vårdförbundet och arbetsgivarparten SKL skrev på lovade båda parter att avskriva dem.

? Det är bara att gilla läget. Men när vi har berättat det för medlemmarna har de blivit rasande, säger Lena Sjölin, ordförande i Vårdförbundets avdelning i Västerbotten.

Under konflikten rekommenderade Sveriges kommuner och landsting de lokala arbetsgivarna att inte söka dispenser från de varsel som lades utan i  stället utnyttja rätten att beordra in strejkande medlemmar till skyddsarbete. Enligt Vårdförbundet missbrukades denna möjlighet av åtskilliga arbetsgivare, varav en av de värsta syndarna ansågs vara just Västerbottens läns landsting.

Högt skadeståndsanspråk

Från Vårdförbundet fick arbetsgivaren i Västerbotten ta emot minst ett hundratal tvisteförhandlingar för felaktiga beslut kring skyddsarbete under strejken. Det samlade skadeståndsanspråket uppgick till minst fyra miljoner kronor. Men de pengarna behöver arbetsgivarna alltså inte oroa sig för, eftersom Vårdförbundet har dragit tillbaka tvisterna.

? Det medlemmarna tycker så illa om är att det inte kostar arbetsgivaren någonting, att de kunde förstöra strejken utan risk för reprimander, säger Lena Sjölin som själv tycker att tvister är en tveksam metod att ta till om arbetsgivaren vet att de ändå inte leder någon vart.

Enligt Vårdförbundets chefsförhandlare, Margareta Öhberg, är det vanligt att parterna efter en konflikt avskriver de tvister som de har lagt mot varandra i samband konflikten.

Låter udda vara jämt

? Det är inte bara vi som har begärt tvister med arbetsgivarna utan de har ju samtidigt begärt en hel del tvister gentemot Vårdförbundet. Vi låter udda vara jämt. Att hålla på och driva alla dessa tvister är inte särskilt konstruktivt när vi samtidigt ska bygga upp förtroendet och se till att få ut så mycket pengar som möjligt i de lokala förhandlingarna.

– Vi vill lägga kraften på att omsätta avtalets partsavsikter, intentioner och förutsättningar till ett bra resultat för medlemmarna.

Hon håller inte med om att avskrivningarna av tvisterna gör det lättare för arbetsgivaren att bryta mot reglerna vid en eventuell ny konflikt.

? Vi har ingen aning om vilken taktik vi eller arbetsgivaren kommer att använda nästa gång. Den här gången valde arbetsgivaren att på ett ojuste sätt kräva skyddsarbete. Nästa gång kanske de väljer en annan strategi.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida