Valberedare Carola Andersson:»Utrymme för yngre och nytänkare«

Om mindre än två veckor är det deadline för den som vill föreslå kandidater till förbundsstyrelse och revisorer inför vårens kongress. Men det är inte startskottet för valberedningens arbete — den har varit i gång sedan den utsågs på kongressen 2005.

1 februari 2008

Elva 45-åriga manliga barnmorskor från Luleå – varför inte?
Carola Andersson är sammankallande i Vårdförbundets valberedning och spetsar till det lite: det är varken yrke, bostadsort, ålder eller kön som avgör när valberedningen sätter samman sitt förslag till ny förbundsstyrelse. Det är andra egenskaper som är viktiga för att någon ska anses vara kvalificerad att ingå i styrelsen.

– Vår ambition är att föreslå en »hel« förbundsstyrelse; en styrelse där de olika medlemmarna kompletterar varandra så att vi kommer så nära den idealiska förbundsstyrelsen som möjligt, säger hon. Samma gäller förstås förbundets revisorer.
Vad som är viktiga egenskaper finns nedskrivet i Valprocessen. Möjligheter, måsten och möten, som är en vägledning för arbetet i valberedningar på såväl nationell som lokal nivå.
De egenskaper som efterfrågas – i stället för yrke, bostadsort, ålder eller kön – är sammanfattade i elva punkter, som handlar om sådant som förmåga att arbeta tillsammans, ha olika perspektiv, våga ifrågasätta och förändra samt se möjligheter och vara öppen.

Valberedningen har intervjuat alla förbundsstyrelseledamöter noggrant för att få deras syn på vad det innebär att vara ledamot (och ordförande och vice ordförande). Ambitionen har varit att förmedla detta till avdelningsstyrelserna – valberedningen har i olika konstellationer träffat alla under de år som gått sedan 2005.
– Vi har bett avdelningarna att de ska nominera en hel förbundsstyrelse – och det gjorde vi också inför förra kongressen. Det är för att avdelningarna ska försöka nominera så att förbundsstyrelsen ska kunna fungera som ett lag, säger Carola Andersson.
Hur ska avdelningarna kunna göra det? Känner de till medlemmar från andra delar av landet i tillräckligt stor utsträckning för att kunna göra en sådan bedömning?
– Man träffas i flera olika sammanhang mellan kongresserna, till exempel på de nationella mötesplatserna, säger Carola Andersson.

Inför förra kongressen var det 23 personer nominerade till de elva platserna i förbundsstyrelsen och de fyra uppdragen som revisor.
– Vi såg ett mönster: många namn var desamma i de nomineringar vi fick från avdelningarna. Sedan var det förstås några som vi inte upplevde hade ett stöd från hela landet.
Men valberedningens uppgift är inte att summera inkomna nomineringar och vidarebefordra dem till kongressen.
– Vi har ett stort ansvar att se till helheten, att få ihop ett fungerande lag. Men samtidigt är det viktigt att ombuden från de olika avdelningarna kan känna igen sig i vårt förslag. Annars finns det risk för att det blir ett köpslående om enskilda namn på kongressen, och det vill vi undvika eftersom det kan förstöra den helhet som vi har försökt skapa.

Vid intervjutillfället har två enskilda nomineringar kommit in. De ska, så fort som möjligt när presentationer och foto skickats in till Vårdförbundets kansli, läggas ut på förbundets hemsida. Där kommer naturligtvis också valberedningens förslag att finnas när det är färdigt.
– Även om det är en enskild nominering tar vi den på fullaste allvar, försäkrar Carola Andersson.

Hur kommer den nya förbundsstyrelsen då att se ut? Det är förstås för tidigt att sia om, men Carola Andersson tycker det finns skillnader mot hur läget var 2005.
– Då hade vi besked från ordförande och en av de vice att de skulle lämna sina uppdrag. Vi har inga sådana signaler i år. 2005 var det kanske mer fråga om att säkra stabiliteten i förbundet; nu skulle jag inte bli förvånad om det blir större utrymme för yngre och nytänkande ledamöter i förbundsstyrelsen.
Och lediga platser blir det. Åtminstone fyra ledamöter har aviserat att de vill lämna sitt uppdrag.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida