Valberedningen föreslår omval på Anna-Karin Eklund

Vårdförbundets valberedning presenterade i dag sitt förslag till ny förbundsstyrelse inför kongressen i maj.

21 februari 2008

Förslaget innebär omval på Anna-Karin Eklund och de båda vice ordförandena Ingrid Frisk och Lisbeth Löpare Johansson.

Av de nuvarande styrelseledamöterna föreslås omval på Conny Carlsson, Janet Parmvi och Kristina Nyström. Fyra av de gamla ledamöterna i förbundsstyrelsen har redan tidigare avsagt sig omval, därutöver betyder valberedningens förslag att Ann-Sofie Togner, Kalmar, får lämna styrelsen.

Den nya styrelsen ska därför enligt valberedningens förslag bestå av följande medlemmar:

·        Anna-Karin Eklund, sjuksköterska, Gävleborg (ordförande)
·        Ingrid Frisk, barnmorska, Stockholm (vice ordförande)
·        Lisbeth Löpare Johansson, sjuksköterska, Norrbotten (vice ordförande)
·        Conny Carlsson, distriktssköterska, Västernorrland
·        Anna Andersson, biomedicinsk analytiker, Stockholm
·        Linda Ekelund, biomedicinsk analytiker, Västra Götaland
·        Katarina Johansson, sjuksköterska, Norrbotten
·        Kristina Nyström, röntgensjuksköterska, Östergötland
·        Janet Parmvi, sjuksköterska, Skåne
·        Sineva Ribeiro, sjuksköterska, Västra Götaland
·        Annika Wåhlin, sjuksköterska, Blekinge.

Valberedningen motiverar sitt val med att den föreslagna förbundsstyrelsen ”är en styrelse som innebär både förnyelsepotential och stabil ledning. En styrelse som vågar mer och som har bred kompetens.”

– Vi tror att detta förslag kommer att bära ända fram, säger Marie-Anne Langvall från valberedningen.

Enig valberedning

Valberedningen är enig om sitt förslag, som alltså bland annat innebär att Marina Olsson inte föreslås som ordförande. Hon har lanserats som motkandidat på ordförandeposten mot Anna-Karin Eklund

Alla avdelningar har nominerat. Många av dem har till och med nominerat en fullständig förbundsstyrelse (elva ledamöter) och därutöver revisorer och valberedning.

– Det har varit många kandidater och det har varit stor konkurrens om platserna, säger valberedningens ordförande Carola Andersson. Vi har vägt ihop det team som vi tror Vårdförbundet kommer att ha störst nytta av den kommande mandatperioden.

Till revisorer föreslås Christine Bäckström-Siwe, Jönköping, Britta Edström, Norrbotten och Katarina Kullenberg-Åke, Västra Götaland.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida