Valberedningen vill se förnyelse i förbundsstyrelsen

Valberedningens förslag till ny förbundsstyrelse innehåller många nya namn. Bland nykomlingarna finns en ung barnmorska, en egenföretagare med stor erfarenhet från privat vård och en operationssjuksköterska som brinner för ledarskapsfrågor.

– Det finns en stor förväntan bland medlemmarna om att det ska hända något, att det ska ske förändringar.

Så motiverar valberedningens ordförande Annelie Ekengren Eliasson att hälften av de åtta personer som föreslås till den nya förbundsstyrelsen är helt nya namn.

Ska våga ifrågasätta
 
Valberedningen har utgått från att det ska vara en mix av erfarna personer och nya som kommer med andra tankar och vågar ifrågasätta.

Alla fyra professionerna finns inte representerade i den föreslagna förbundsstyrelsen. Ingen har en bakgrund som röntgensjuksköterska. Men någon sådan representativ fördelning har inte varit det viktigaste för valberedningen.

– Nej, det är inte en parameter vi har tittat på, vi har sökt efter personer som har ett helhetstänk och som inte bara representerar sin egen yrkesgrupp, säger Annelie Ekengren Eliasson.

Nykomling och privatanställd

Andra saker som kön och ålder har heller inte varit avgörande, ändå finns det både en man och flera unga med i förslaget.

Ulrika Nilsson är barnmorska från Gävle och har bara suttit med i styrelsen för avdelning Gävleborg i ett år. Hon beskriver sig själv som en nykomling med mycket energi och ett brinnande engagemang.

Johan Larsson är sjuksköterska från Västerbotten och sedan två år ordförande i Västerbotten. Han vill prioritera medlemsrekryteringen högre och anser att Vårdförbundet behöver anstränga sig mer för de privatanställda.

Ann Johansson från Stockholm är egenföretagare med lång erfarenhet av privat vård som bland annat har gjort en utredning om vårdvalets effekter för Vårdförbundet.

– Vi ser det som mycket värdefullt att få in en person med den erfarenheten, säger Annelie Ekengren Eliasson.

Enig valberedning

Bland de nya namnen finns också Marianne Hiller från Örebro. Hon är specialistutbildad inom operationssjukvård men har också en fil mag i hälso- och sjukvårdsadministration. Marianne Hiller anser att vårdens ledarskap är ett viktigt strategiskt område för Vårdförbundet.

Mer om alla de föreslagna kandidaterna finns på Vårdförbundets nomineringssida.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida