Var inte rädd för att fråga om hiv hos barn och ungdomar

Var inte rädd för att fråga om hiv hos barn och ungdomar
Lise-Lott Rydström håller i seminarium om hiv hos barn och ugndomar. Foto: Marco Gustafsson.

Var observant när barn och familjer från högriskområden för hiv kommer till vården och var inte rädd för att föreslå ett hiv-test. Det rådet kommer Lise-Lott Rydström att ge på sitt seminarium när Vårdtåget kommer till Linköping på torsdagen.

Lise-Lott är sjuksköterska och arbetar på Barn och hiv-teamet på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge. På seminariet vill hon ge en överblick när det gäller situationen för barn och ungdomar med hiv i Sverige och berätta om vilket stöd som finns att få på Resurscentrum.

– Vi kan bistå med direkta medicinska råd, men också med utbildning och kunskap i de här frågorna, säger Lise-Lott.

Nationellt Kunskaps- och Resurscentrum är ett kompetenscenter för vårdpersonal och andra med behov av att lära sig mer om barn med hiv.

– Tyvärr är kunskapsnivån i vården ganska låg när det gäller hiv. Jag tror att många glömmer bort det, man tänker inte på att hiv finns även bland barn och ungdomar i Sverige, säger Lise-Lott Rydström.

I Sverige finns i dag 130 barn med hiv. Det är ovanligt att det föds hiv-positiva barn eftersom gravida som bär smittan brukar få behandling som gör att den inte förs vidare till barnet. Men för första gången på tio år så föddes förra året två barn med hiv i Göteborg.

De flesta barn som bär på hiv-smitta i Sverige är inflyttade från andra länder, men det finns också en ny grupp och det är adopterade barn där föräldrarna gjort ett aktivt val att ta sig an ett barn med hiv.

– Den föräldragruppen är mycket starkare och öppnare och ställer dessutom större krav på vården. Annars är det mycket skam och skuld bland föräldrar till hiv-smittade barn, berättar Lise-Lott.

Seminariet med Lise-Lott Rydström börjar kl. 14 i Linköping.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida