Vårda dig själv nu

Vårda dig själv nu
Sineva Ribeiro.

Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor och chefer har gjort fantastiska insatser i det maratonlopp som pågår.

ORDFÖRANDEN HAR ORDET. Nu startar samhället upp igen efter semesterperioden. Sociala medier kommer att fyllas av peppiga ”skolstart”- och ”nu kör vi!”-inlägg, även under detta märkliga coronaår. Samtidigt ser jag hur Vårdförbundets medlemmar kämpar och gör oerhörda insatser på jobbet dag som natt under sommaren — fast många av er ännu inte ens har haft sin semester ännu! För er sommarledighet infaller nämligen först i augusti, eller i september, allt beroende på arbetsgivarnas svårigheter med att bemanna sin verksamhet. Vad är semestern egentligen värd när den är splittrad över fyra månaders tid och inte sker samtidigt som för nära och kära?

Vårdförbundet ser att arbetsgivare använt corona som svepskäl för att beordra mängder av övertid, förändra scheman, dra in semestrar och förflytta medlemmar på ett godtyckligt sätt. Medlemmar som är chefer och ledare har slitit hårt för att få ihop ett livsviktigt bemanningspussel, där viktiga bitar saknats redan från början. I Uppsala fick Vårdförbundet begära att nödfallsövertiden stoppas av Arbetsmiljöverket och i Jönköping har vi tvistat eftersom medlemmar inte fått besked om sin semester i tid. Exemplen är många och visar att arbetsgivarna har utnyttjat personalen som om det pågått en fullskalig pandemi under sommaren, trots att trycket från covidsjuka patienter på många ställen blev mindre än befarat. Lita på att Vårdförbundet inte kommer låta arbetsgivarna komma undan med detta.

Personal som hanterat covidsjuka patienter riskerar psykisk ohälsa på både kort och lång sikt, framgår det av riskbedömningar från nio olika sjukhus. Oro kring etiska frågor, stress över att ha för många patienter, otillräckligt stöd, och brist på återhämtning är några exempel på risker ni utsatts för. Nya studier visar på en ökad förekomst av depressiva symtom, ångest och sömnproblem. Det gäller sannolikt inte bara de som arbetat direkt med covid-patienter, utan självklart har hela vårdsystemet påverkats och alla vårdproffs har på ett eller annat sätt drabbats negativt i sin yrkesroll.

I höst väntar vårdskulden med över 100 000 uppskjutna operationer och risk för nya utbrott av covid-19. Det kräver att arbetsgivarna gör ett systematiskt arbetsmiljöarbete på grupp- och individnivå, med långsiktig planering av arbetet, för att undvika sjukskrivningar och frivilliga uppsägningar. Arbetsgivarna måste sörja för friskvård på arbetstid, samtal och ”debriefing” i arbetsgrupper och — inte minst — att lyssna på sin viktigaste resurs, den kompetens som ni medlemmar utgör.

Vad behöver just du för att orka och vilja fortsätta? Corona är ett maratonlopp för vården och du måste värna om din egen hälsa i första hand. Låt det bli ditt mantra för hösten: Vårda dig själv först så att du kan vårda patienterna sedan. Ring Vårdförbundet direkt på 0771-420 420 för råd och stöd i höst.
Sineva Ribeiro
ordförande i Vårdförbundet

Ur min agenda i augusti:

  • Deltar i "Toppledar­forum" i samband med Vitalis 25-26 augusti, Göteborg (fysiskt möte om max 50 deltagare)
  • En stor mängd digitala möten
  • Intervjuer med tv, radio, tidningar och digitala medier
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida