Vardagsnära forskningsprojekt belönat

Vardagsnära forskningsprojekt belönat
Margareta Gustafsson fick ett Vårdförbundsstipendium i Örebro. Foto: Hans Jonsson.

När Vårdtåget kom till Örebro fick en glad Margareta Gustafsson ta emot ett stipendium av Vårdförbundet på 200 000 kronor till ett hälsoekonomiskt forskningsprojekt.

– Det känns jätteroligt, men egentligen ska inte jag uppmärksammas, jag är bara handledare. Det är doktoranden Maria Hellerberg Nyman som gör allt grovjobbet, skriver sin avhandling  på detta, och är den som ska sprida våra fynd internationellt, säger Margareta Gustafsson generöst.

De 200 000 stipendiekronorna går till ett flerårigt projekt som startade i september och går ut på att jämföra olika metoder för behandling med urinkateter i samband med höftoperation.

Färre komplikationer

– Här i Örebro har patienterna i regel katetern i två dygn, de får den dagen före operation.  En annan metod är att i stället tappat patienten på urin varje gång hon är kissnödig, berättar Margareta, sjuksköterska och medicine doktor som sedan sin egen disputation 2003 arbetar på universitetet som lärare och forskare.              
Man tror att metoden att låta patienten kissa när hon är kissnödig innebär färre komplikationer och att en inneliggande kateter innebär större risk för urinvägsinfektioner.

Vardagsnära forskning viktigt 

– Men än så länge finns det ingen evidens för att det är bättre att tappa och ta bort katetern än att låta den ligga inne. Det är det vi ska försöka att få fram. De tidigare gjorda studierna har inte hållit tillräcklig vetenskaplig kvalitet för att kunna påstå vilken metod som är bäst.                                                                           
– Det är viktigt att forska på den vardagsnära vårdverkligheten, att sträva efter att få objektiva fakta i vården. Först då vet vi att vi gör det vi bör göra.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida