Vården vann valet

Vården vann valet
Sineva Ribeiro.

Vi vet ännu inte vilken regering det blir, men du som medlem kan vara säker på en sak: under valrörelsen drev vi frågan om bättre löner och villkor.

Det har varit en ovanlig valrörelse på många sätt och vi har i skrivande stund ännu ingen ny regering klar. Det ser ut att bli en politiskt rörig höst på många håll. Runt om i landet gick det ovanligt bra för lokala sjukvårdspartier i årets val, en tydlig signal om väljarnas frustration. ?Det som står tydligt i det här läget är att Vård­förbundets strävan att säkra att sjukvården låg i topp som valfråga har burit frukt! I en samhällsdebatt som stundtals färgades av andra frågor, som integration och miljö, så säkrade vi att hälso- och sjukvården och våra medlemmars frågor tog stor plats.

?Vi har intervjuats i tv, radio, artiklar, paneler och poddar om våra krav till politiken inför valet. Vi har i möten diskuterat vårt valmanifest i detalj med partierna. Tillsammans med Vårdförbundets avdelningsförande har vi synts i nära 40 debattartiklar i lokalmedier över hela landet, på teman som ”Löner är hälso- och sjukvårdens verkliga ödesfråga” och ”Lösningen på vårdköer stavas: lön”.

?Faktum är att våra budskap fick fäste i populärkulturen, se gärna ”Svenska Nyheter” från den 31 augusti på SVT play. Där beskrivs sjuksköterskors arbetssituation i ett långt inslag som bland annat nämner Vårdförbundets krav om 45 000 fler sjuksköterskor och visar artiklar från den tidning du just nu håller i handen. Ett fint kvitto på att våra budskap nått fram även till allmänheten!??

När vi analyserar partiernas valmanifest är det uppenbart att Vårdförbundets påverkansarbete fått fäste hos politikerna. Partierna har närmast tävlat om att lansera sig som ”det nya vårdpartiet”. Våra yrkesgrupper nämndes som exempel på eftersökt kompetens som är kritisk för framtidens hälso- och sjukvård. Alla partier tog upp behovet av reglerad specialistutbildning, finansierad utbildningslön, karriärtjänster och bättre mottagande efter utbildning. Partierna har presenterat olika lösningar för att förbättra personalens villkor och arbetsmiljö som vägen framåt. Vi ser en stor samstämmighet hos partierna att våra yrken behöver värderas upp lönemässigt. Vägen dit är man ännu inte ense om och vad av alla utlovade satsningar som blir verklighet efter regeringsbildningen återstår naturligtvis att se under den kommande mandatperioden. Men Vårdförbundet är, tack vare vår roll i debatten och vårt långsiktiga påverkansarbete, väl rustade att fortsätta relationerna med kommande politiska styren, nationell och lokalt. Vi fortsätter att arbeta för att du ska få fler kolleger, bättre arbetsmiljö och lön och större karriär- och utbildningsmöjlig­heter.??

Slutligen vill jag bjuda in dig till Vårdgalan den 9 november, om du råkar vara i Stockholmstrakten då! Vi och Folksam delar ut Vårdförbundspriset på en halv miljon kronor till medlemmar för projekt inom personcentrerad vård. Se mer information på Vårdförbundet.se.

Ur min agenda i oktober:

3: Årsmöte avdelning Södermanland
9-12: EFN-konferens (European fede­ration of nurses asso­ciation) ?
16: Möte med Välfärdsrådet ?
22: Konferens om karriär- och kompetensutveckling för framtidens hälsa, vård och omsorg (SKL) ?
23-24: Förbundsstyrelse

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida