Värdera kompetens

Värdera kompetens
Sineva Ribeiro.

Du har kanske sett rubrikerna i medierna, där sjuksköterskor beskrivs som ”löneracets vinnare”? Det stämmer bara delvis. Kampen för jämställda löner är långt ifrån över.

6 november 2018

Nyligen fick en rapport från Medlingsinstitutet publicitet. Rapporten visar löneutvecklingen för 383 yrkesgrupper mellan 2014 och 2017. Flera kvinnodominerade yrken toppar löneutvecklingen och sjuksköterskor, förskollärare och lärare beskrivs som de som haft högst löneökningstakt jämfört med andra yrkesgrupper. ”Sjukskö­terskeyrket toppar listan med en löneökning på 5 000 kronor under den aktuella perioden” skrev en tidning. ?

Det är väl positivt? Både ja och nej. Jag skulle vilja nyansera den här bilden.?

Till att börja med beror ökningen av sjuksköterskornas löner på Vårdförbundets enträgna fackliga arbete för högre löner, där vi aldrig nöjt oss med något under ”industrimärket”! Du och våra andra medlemmar har högre utbildning, våra yrken har högre svårighetsgrad och är legitimationsyrken med ansvar för patientsäkerhet. ?

För det andra beror löneökningarna såklart också på att det råder en landsomfattande brist på sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det vill säga: marknadskrafterna om utbud och efter­frågan har tvingat upp din lön med automatik. Om arbetsgivarna ska kunna hålla vårdplatser öppna och erbjuda befolkningen den vård man betalar skatt för, så måste man helt enkelt locka med högre löner.??

Men det är ändå inte tillräckligt! I debatten påpekar Vårdförbundet därför envist att sjuksköterskors löner ligger för lågt jämfört med lönerna för andra jämförbara yrkesgrupper. En it-ingenjör har hela 30 procent högre livslön än en specialistsjuksköterska eller barnmorska. Så även om vi knappar in och lönegapet minskar är gapet fortfarande orimligt stort. Jag är givetvis stolt över de löneökningar vi åstadkommit för dig som medlem så här långt, men jag är inte nöjd. Det är fortfarande långt kvar tills våra medlemmar är rätt värderade utifrån utbildningsnivå, yrkenas svårighetsgrad och ansvar. Vårdförbundet kommer att kräva mer för dig av vårdens arbetsgivare, av beslutsfattare och politiker. Lösningen på ”vårdkrisen” är att göra våra yrken mer attraktiva genom högre löner, bättre arbetsmiljö och karriärmöjligheter.

??Slutligen vill jag försäkra dig om att Vårdförbundet alltid kommer att organisera barnmorskor och teckna kollektivavtal för dig som är barnmorska. Detta fast ett annat förbund överväger att börja organisera barnmorskor inom ramen för SRAT, som har 24 andra yrken att ta hänsyn till. Ett eventuellt utträde kommer att splittra kåren och försämra förutsättningarna för barnmorskor. Det viktigaste är att vi håller ihop! Vårdförbundet är kollektivavtalspart för landets barnmorskor mot arbetsgivaren — stanna hos oss och behåll din plats vid förhandlingsbordet. Låt oss fortsätta att göra barnmorske­yrket bättre, tillsammans är vi starka.

Ur min agenda i november:

??6-7: Förbundsråd?
13-15: PSI, internationalen för offentliganställda, i Genève?
20-21: Deltar på sjuksköterske­dagarna
?28: Talare på SNS, Studieförbundet näringsliv och samhälle, med fokus på kompetensförsörjning?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida