Vårdförbundet fick diplom för kampanj för högre löner

Vårdförbundet har fått diplom för annonskampanjen Helt sjukt som genomfördes under 2006.

Kampanjen Helt sjukt var ett sätt att säga både att förbundets medlemmar har för låga löner och att löneökningarna har varit för låga de senaste åren. Den riktade sig i första hand till medlemmar, politiker och arbetsgivarrepresentanter på både central och lokal nivå.

På olika sätt, bland annat via annonser i en rad dagstidningar, var budskapet att ”Vi utvecklar vården – utveckling ska löna sig”. Många medlemmar och förtroendevalda fanns också ute på gator och torg och uppvaktningar av politker genomfördes.

En av 14 belönade

Nu har annonskampanjen belönats. Den är en av 14 annonskampanjer som fått diplom av arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landstings tidning Dagens samhälle som bästa annonskampanj riktad till den offentliga sektorn. Diplomet överlämnades i dag till Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Totalt fanns 80 kampanjer som uppfyllde de kriterier som ställts upp för priset Columbi ägg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida