Vårdförbundet i Skåne vill etikpröva regionalt kvalitetsregister

Vårdförbundet i Skåne är positivt till ett regionalt kvalitetsregister, men vill att en etikprövningsnämnd först ska pröva frågan.

Region Skåne vill inrätta ett regionalt kvalitetsregister inom primärvården. Registret ska höja kvaliteten på vården genom att stärka den kliniska forskningen inom primärvården.

Men två gånger har förslaget nu varit uppe i förhandlingar med de fackliga organisationerna utan att de är nöjda med det. Beslutet har därför skjutits upp och väntas tidigast den 23 september.

– Vi är positiva till ett kvalitetsregister, men vill att Region Skåne beskriver bättre hur det ska användas och av vilka. I det förslag som vi har fått är detta alltför vagt, säger Mats Runsten, vice ordförande för Vårdförbundet i Skåne.

Etiken går först

Vårdförbundet tycker också att man som enskild patient bör lämna ett aktivt samtycke till att registreras. Enligt förslaget ska uppgifterna samlas in genom ett automatiserat insamlingsförfarande.

– Arbetsgivaren säger att de vill spara personalens tid. Men i det här fallet måste etiken gå före. Vi tycker därför att projektet ska prövas i en etikprövningsnämnd, säger Mats Runsten.

Datainspektionen har också i ett svar på en fråga från Läkarförbundet sagt att det krävs samtycke från den enskilda personen innan personuppgifter samlas in till en generell databas.

Alla fack eniga

Enligt förslaget ska uppgifterna i registret kunna uppdateras och kompletteras om det behövs. Vårdförbundet ställer sig frågande till hur man i ett anonymiserat och avidentifierat register ska kunna lägga till och uppdatera journaluppgifter i efterhand utan att man vet vem journalen tillhör.

Alla fackförbund var kritiska till förslaget vid den förhandling som ägde rum förra veckan. Därför kommer frågan inte upp på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde på torsdag. Nya förhandlingar mellan arbetsgivaren och facken hålls i nästa vecka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida