Vårdförbundet i Stockholm kräver arbetsgivaren på miljonskadestånd

Vårdförbundet i Stockholm kräver arbetsgivaren på miljonskadestånd
Vårdförbundets vice ordförande i Stockholm anser att arbetsgivaren i Stockholms läns sjukvårdsområde har kränkt föreningsrätten. Foto: Cecilia Larsson

Arbetsgivaren i Stockholms läns sjukvårdsområdet har betalat ut nya löner till oorganiserad personal innan löneöversynen för Vårdförbundets medlemmar är klar. Nu begär förbundets avdelning i Stockholm en lokal tvist och skadestånd.

Stockholms läns sjukvårdsområde har ansvar för den sjukvård som inte är knuten till akutsjukhus: primärvård, psykiatri och geriatrik. Det har hänt även tidigare år att arbetsgivaren där har betalat ut löneökningar tidigare till oorganiserad personal, men den här gången är det mer flagrant, anser Vårdförbundets lokala avdelning.

– Vi har inte tidigare varit med om att de har gjort det innan vi har tecknat lokalt kollektivavtal om lön. Det är anmärkningsvärt och det och missgynnar våra medlemmar eftersom oorganiserad personal får tillgång till sin löneförhöjning tidigare, säger Anette Johansson, vice ordförande för Vårdförbundets avdelning i Stockholm.

Har begärt högt skadestånd

Vårdförbundet har omkring 1 700 medlemmar i Stockholms läns sjukvårdsområde och kräver nu att arbetsgivaren betalar ut ett skadestånd, både till förbundet och till varje medlem. Kränkningen mot föreningsrätten anses vara allvarlig. Därför har förbundet begärt att högt skadestånd.

– Vi anser att arbetsgivaren bryter mot medbestämmandelagens paragraf 8 som handlar om föreningsrätten. Vi menar att agerandet kan tolkas som att arbetsgivaren, genom att missgynna de fackligt organiserade, inte anser att personalen ska vara med i en facklig organisation, säger Anette Johansson.

En misstanke som Vårdförbundets förtroendevalda också har konfronterat arbetsgivaren med. Vilket har förnekats. Förklaringen löd: ”Vi tänkte inte på det.” Anette Johansson vill heller inte tro att det är det som är syftet med beslutet att ge oorganiserad personal löneförhöjningen först.

Upphäva beslutet

Eftersom det är en allvarlig kränkning mot föreningsrätten kräver Vårdförbundet att arbetsgivaren upphäver beslutet.

– Vi begär att de kommande löneförhöjningarna till oorganiserad personal stoppas fram till dess löneöversynen är avslutad för våra medlemmar. Utbetalningsdatumet ska vara detsamma för alla – oavsett om man är med i facket eller inte, säger Anette Johansson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida