Covidvård

Vårdförbundet kräver besked om krislägesavtal

Vårdförbundet kräver besked om krislägesavtal
Gunilla George, Vårdförbundets ordförande i Stockholm och Johan Sand, anestesi- och intensivvårdssjuksköterska på Karolinska.

Vårdförbundet uppmanar nu Region Norrbotten att omedelbart aktivera krislägesavtalet.  I Stockholm, där avtalet varit igång några veckor, tycker Vårdförbundet att regionen aktiverat det på ett saktfärdigt och snålt sätt.

Från många håll kommer nu signaler om ändrade scheman och slutkörd personal. Vårdförbundet i Norrbotten berättar att medlemmar schemaläggs i arbetspass som är 12 timmar eller längre. Personal förflyttas till annan ort, omplaceras, byter arbetsgivare, får fler helgpass och indragna semestrar – och det utan skälig ersättning. Nu måste krislägesavtalet aktiveras i Norrbotten, anser Vårdförbundet.

Läs också: Jobb fem av sex helger med nya scheman

I Region Stockholm aktiverades krislägesavtalet den 6 april. Det innebär att arbetsgivaren får förfoga betydligt friare än vanligt över medarbetarnas arbetstid. Det ger å andra sidan betydligt bättre betalt än vanliga scheman.

Läs också: Vårdförbundet har sagt ja till krislägesavtalet

Men nu riktar Vårdförbundet i Stockholm hård kritik mot regionen för hur avtalet använts och hur beredskapen vad gäller kompetensförsörjning varit. I en skrivelse till regionen står att Vårdförbundet tycker att avtalet aktiverats på ett ”saktfärdigt och snålt sätt”.

”I den allra mest ansträngda delen av vården har en del anvisats till villkor enligt krislägesavtalet. Men många arbetar också mycket långa pass och under tunga förhållanden, utan de ersättningar som krislägesavtalet ger.”

Extrema arbetstider

Framför allt har personalen inom intensivvården arbetat utifrån reglerna i krislägesavtalet. Fortfarande är trycket på intensivvårdsplatser i Stockholm lika hårt och de som arbetar där har extrema arbetstider. Nu vill Vårdförbundet veta hur planen ser ut. Vissa av medarbetarna närmar sig slutet av den fyraveckors-period som aktiverats.

Om avtalet ska fortsätta gälla måste det ske på ett klokt sätt. Fler behöver omfattas, och de som slitit hårdast behöver ersättas, menar Gunilla George, Vårdförbundet.

– Vi har bett om ett möte för att diskutera vad som gäller. Generellt sett så förstår vi att behovet kan finnas. Men vi har från början sagt att det behövs klokskap och långsiktighet vad gäller hur krislägesavtalet används, säger Gunilla George, Vårdförbundets ordförande i Stockholm.

Första gången avtalet används

Intensivvårdspersonalen på Karolinska universitetssjukhuset arbetar 12-timmars pass. Enligt Vårdförbundet mellan 50 och 60 timmar i veckan. Även de som arbetar på intensivvårdsavdelningarna på Södersjukhuset, S:t Görans sjukhus, Södertälje sjukhus och Norrtälje sjukhus omfattas av krislägesavtalet.

På måndag ska regionen och Vårdförbundet träffas. En fråga kommer att bli hur startpunkten för krislägesavtalet ska tolkas.

– Det verkar som att regionen tänker från den tid man anvisat olika personer att vara i krislägesavtalet. Då varierar det ifrån den 6 april till för bara någon dag sedan. Det är oklart just nu hur det ska förlängas. Det är första gången avtalet används, och en del saker behöver prövas nu, säger Gunilla George.

”Människor slits ut”

Vårdförbundet får signaler från medlemmar som går på avtalet att det är riktigt tufft.

– Ska man behöva göra det i längre perioder så måste vi diskutera hur det ska ske utan att människor slits ut, säger Gunilla George.

En som ser hur de långa passen tär är anestesi- och intensivvårdssjuksköterskan Johan Sand. Han har blivit omflyttad till intensiven på Karolinska universitetssjukhuset från operationsavdelningen.

– Mina kolleger här arbetar under krislägesavtalet. Det är väldigt ansträngande, med många och långa pass. Du har inget liv utan måste alltid jobba. Alla vet varför krislägesavtalet gäller, men det finns en oro för hur länge. Det råder tvivel om hur det blir med sommarsemestrarna, säger han.

Johan Sand jobbar själv 12-timmarspass, och har 48 timmar i veckan i snitt. Trots det och att han själv först förespråkade att krislägesavtalet skulle aktiveras, tackade han till sist nej.

– Jag hade möjligheten för att jag har fem procents föräldraledighet. Då var det ett lätt beslut på grund av kravet att alltid stå till arbetsgivarens förfogande.

Fortsatt stort behov av iva-platser

Den 20 april hade 1 013 anställda anvisats av regionen att arbeta enligt krislägesavtalet varav 531 sjuksköterskor.

Regionens bedömning är att behovet av att bemanna intensivvårdsplatser är fortsatt stort. Utvecklingen följs dagligen för att utvärdera behovet av fortsatt krislägesavtal.

Ulrika Sundquist, HR-direktör på region Stockholm är för närvarande mycket upptagen, men svarar på Vårdfokus frågor i ett mail.

– Det är omöjligt att säga i dag hur länge krislägesavtalet kommer användas. Vi följer hela tiden vårdbehovet och vi vill inte ha krislägesavtalet längre än det behövs. Regionen har eftersträvat att anvisa på frivillig basis. Men det måste stämmas av med respektive verksamhet då det är så många medarbetare som omfattas, skriver hon.

Fortsätter rekrytera

Parallellt fortsätter regionen att rekrytera.

– Vi har en pågående rekrytering av personer som har tillräcklig kompetens, omfördelar inom egen verksamhet, samt använder bemanningsföretag och resurser från privata vårdgivare. Dock är antalet personer, som innehar den kvalificerade kompetens som intensivvård kräver, begränsat.

I går, den 23 april, vårdades 816 personer med covid-19 på sjukhus i Stockholm, varav 225 inom intensivvården.

Vårdförbundets Gunilla George efterlyser nu planering, överblick och långsiktighet av kompetensförsörjningen i covid-19-vården. Hon varnar också för att både en andra och en tredje våg av pandemin kan komma.

– En ansvarsfull arbetsgivare kan inte ha dag-för-dag-perspektiv, utan måste planera för uthållighet. Vi har inte råd att riskera personalen. 50 timmars arbetsveckor förlagd både dagar och nätter fungerar inte vecka ut och vecka in. Det handlar om människor, inte maskiner, säger hon.

Missa inte det senaste från Vårdfokus! Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida