Vårdförbundet kräver Region Skåne på 225 000 kronor i skadestånd

Vårdförbundet kräver att Region Skåne betalar ett skadestånd på sammanlagt 225 000 kronor för att inte ha samverkat frågan om hopslagningen av universitetssjukhusen i Lund och Malmö med de fackliga organisationerna.

– Vi vill markera att vi anser att samverkansavtalet ska hållas. Intentionerna med avtalet, som båda parter har undertecknat, är att medinflytande ska bygga på ömsesidighet, delaktighet och dialog, säger Mats Runsten, vice ordförande i Vårdförbundet i Skåne.

Det var den 26 oktober i år som femklövern (allianspartierna samt miljöpartiet) i Region Skåne meddelade att Universitetssjukhusen i Lund och Malmö vid årsskiftet ska slås ihop till ett enda sjukhus – Skånes universitetssjukhus, Sus.

Medierna visste först

Beslutet hade inte samverkats med övriga politiska partier och fackförbunden fick informationen först sedan medierna hade fått ta del av innehållet via ett pressmeddelande.

Samtidigt meddelades att det ska bildas ett Universitetsmedicinskt centrum Skåne, UMCS samt att den nye chefen för Sus blir nuvarande sjukhuschefen vid Lunds Universitetssjukhus, Bent Christensen.

Vårdförbundet i Skåne har begärt skadestånd med 75 000 kronor för brott mot samverkansavtalet på samtliga tre punkter, vilket sammantaget blir 225 000 kronor.

Vill ha dialog

– Att så här stora frågor inte samverkas gör ju att vi förlorar lite av tilltron till samverkansprocessen. Som fackförbund vill vi inte ses som ett rundningsmärke som arbetsgivaren måste ta sig förbi innan beslut tas. Vi vill att besluten ska ske i dialog så att man kan fatta beslut utifrån många olika aspekter, säger Mats Runsten.

Även Kommunal och Ledarna har krävt regionen på skadestånd för brott mot samverkansavtalet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida