Arbetsrätt

Vårdförbundet sågar las-utredningen

Vårdförbundet sågar las-utredningen
Vårdförbundets jurist, Jeanette Lindgren Dahlin. Foto: Maria Ejd

Vårdförbundet kritiserar den så kallade las-utredningen för att vara alltför arbetsgivarvänlig och varnar för att den kan leda till rädsla och tystnadskultur. ”Det är klara försämringar som är allvarliga för arbetstagarnas anställningstrygghet” säger förbundsjuristen Jeanette Lindgren Dahlin.

Utredningen om en ”moderniserad arbetsrätt” tillsattes av regeringen och samarbetspartierna i och med januariavtalet. På måndagen presenterades den och får negativa reaktioner från fackligt håll. 

– Det här förslaget är oerhört arbetsgivarvänligt, det är mycket lite i det som är till arbetstagarnas fördel, säger Jeanette Lindgren Dahlin, förbundsjurist på Vårdförbundet.

”Går lättare med på sämre villkor”

Någon som blir uppsagd av personliga skäl och går till Arbetsdomstolen för att få sin sak prövad behåller sin anställning och lön under processen. Men utredningen vill att uppsägningen istället ska bli giltig omedelbart i väntan på domstolens beslut. Dessutom ska de som jobbar i företag med färre än 15 anställda inte kunna yrka på ogiltigförklarande av sådana uppsägningar alls.

– De som blir uppsagda kommer att ha ännu sämre rättsställning gentemot arbetsgivaren under uppsägningen då de inte får någon lön när uppsägningstiden har löpt ut. Det gör att man lättare kan gå med på sämre villkor i till exempel avgångsvederlag för att man inte har råd att leva utan lön, säger Jeanette Lindgren Dahlin.

”Extremt olyckligt om man skapar en rädsla”

Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg varnar för att sådana förändringar riskerar att göra vårdanställda mer rädda för att stöta sig med chefer eller vara obekväma när de ser missförhållanden som borde uppmärksammas.

– Det kan bli en tystnadskultur när anställningstryggheten urholkas. De här välfärdsyrkena med etiska koder, där måste man kunna larma och tala om när saker och ting inte fungerar, i verksamheten och för patienterna. Det vore extremt olyckligt om man skapar en rädsla för risken att man lättare kan skiljas från sin anställning när patientssäkerhetsansvaret ligger på var och en och den etiska koden kräver att man larmar.

Arbetsgivaren ska få välja mer själv

Utredningen föreslår också att turordningsreglerna ska förändras. Istället för att företag med upp till tio anställda vid uppsägningar på grund av arbetsbrist ska få undanta två personer från principen ”sist in, först ut” så ska alla företag oavsett storlek få undanta fem personer. 

– Man kan tycka att det låter harmlöst när det gäller större företag, men man kan göra så här upprepade gånger och i olika turordningskretsar, då går det att snabbt urholka turordningen även på stora företag, säger Jeanette Lindgren Dahlin. 

Dålig tajming i kristider

Annelie Söderberg menar att tajmingen för utredningens förslag, som skulle kunna bli lagändringar redan nästa år, är dålig, och hoppas att fackförbund och arbetsgivare innan dess själva kommer överens om hur villkoren på arbetsmarknaden ska förändras.

Annelie Söderberg

– Man hade ingen aning om coronan när las-utredningen tillsattes, det var en helt annan tid. Att försämra arbetstagarnas anställningstrygghet i det här läget rimmar illa med föresatsen att få igång hjulen och ordna kompetensförsörjningen i vården, säger hon.

– Det blir nog många som sågar den här utredningen och det är inte sannolikt att den blir till lagstiftning. Parterna på arbetsmarknaden kan komma överens så att det inte behöver gå så långt.

Ministern underkänner utredningen

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, är inte förtjust i utredningen. Hon menar att den rubbar jämvikten i den svenska modellen.

– Jag kan konstatera att den inte lever upp till kravet på att balans mellan parterna ska upprätthållas. Det var en viktig del av både överenskommelsen i januariavtalet och i de direktiv som vi har gett till utredningen. Där lever utredningen inte upp till det kravet. Det är en kraftig slagsida till arbetsgivarens fördel, säger hon till Dagens Nyheter.

Arbetsgivarna nöjda

Arbetsgivarorganisationen Almega är desto nöjdare. Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef, tycker att förslagen innebär flera viktiga steg i rätt riktning.

– Dagens las är en lagstiftning som andas 70-tal och har sedan länge behövts moderniseras, säger han i ett pressmeddelande.

Han är också positiv till att det ska bli billigare för företag att säga upp anställda av personliga skäl och slippa betala ut lön till dem under tiden en tvist pågår.

– Utredningens förslag till lösning innebär att det blir billigare att säga upp personal för de arbetsgivare som gör rätt och följer lagen medan det blir högre skadestånd för de som gör fel. En fullt rimlig avvägning som utredningen landat i, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida