Vårdförbundet startar kollegialt stöd

Snart ska Vårdförbundets medlemmar kunna få hjälp av en kollega i svåra situationer.

– Våra medlemmar kan råka ut för pressade yrkesrelaterade situationer i arbetet då det kan vara väldigt betydelsefullt att kunna kontakta en kollega och prata, förutom den hjälp som vi som facklig organisation kan ge. 

Det säger Kristina Malm Janson som är chef för enheten Yrke och villkor på Vårdförbundet.

– Därför tänker vi inrätta ett kollegialt stöd. Ett exempel på när behovet skulle kunna uppstå är då en medlem anmäls till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.  

På Vårdstämman i slutet av april ordnar förbundet ett möte för medlemmar som är intresserade av att ingå i ett sådant kollegialt nätverk.

– Än så länge är projektet på idéstadiet men vi tänker oss att det på vår hemsida ska finnas en lista på personer att ringa vid behov och att någon på Vårdförbundet administrerar det hela.

Det är Kristina Malm Janson som just nu håller i projektet och i höst hoppas hon att den här nya stödfunktionen ska vara igång.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida