Vårdförbundet startar ny avdelning för medlemmar inom Capio

Vårdförbundet startar ny avdelning för medlemmar inom Capio
Caspar Lindgren, vice ordförande, Linda Linné, ordförande och Ulrika Johansson i den nyvalda styrelsen för Capioklubben, som i höst blir en egen avdelning i Vårdförbundet. Bild: Privat

Hittills har Vårdförbundets avdelningar utgått från landets regioner. Nu sticker Capioklubben ut hakan och bildar en egen avdelning för medlemmar i hela landet. ”Bara för oss och våra frågor”, säger Linda Linné, snart ordförande i den nya Capioavdelningen.

2 oktober 2020

I veckan blev det klart att Linda Linné är omvald som ordförande i Capioklubben, som organiserar alla medlemmar anställda i företaget i Sverige. I höst övergår klubben till att bli en egen avdelning inom Vårdförbundet, där hon också blir ordförande. Det beslutet har fattats av de 1500 medlemmarna, anställda i olika Capioföretag, efter ett veckolångt digitalt årsmöte.

– Vi blir den första avdelningen som inte är uppdelade utifrån geografin. Det fungerar inte när man är anställd av en riksövergripande arbetsgivare. Vi medlemmar är anställda av många olika Capiobolag över hela landet, säger hon.

Capioklubben finns redan

Redan 2017 var hon med och bildade en fackklubb för alla i Vårdförbundets yrkesgrupper anställda inom Capio i landet. Innan dess var huvudansvaret för de medlemmarna placerat hos Vårdförbundets avdelning i Västra Götaland.

Men medlemmar sökte också stöd och hjälp hos sina lokala avdelningar i landets olika hörn.

Linda Linné exempelvis är anställd på en vårdcentral i Linköping som Capio driver. Som medlem i Vårdförbundet hörde hon då till den lokala avdelningen i Östergötland, men också till Västra Götaland som hade ett huvudansvar att driva fackliga frågor gentemot Capio.

– Samtidigt hade båda de avdelningarna många fler medlemmar anställda i regionen och i kommunerna. Vi inom ett privat bolag var bara en liten del. Nu däremot bildar vi en egen avdelning bara för oss och våra frågor, säger hon.

Anställda i en rad företag

Under de nästan tre åren som riksklubb för Capios medlemmar har det blivit tydligare för medlemmarna vart de ska vända sig. Capioklubben består av ungefär 1500 medlemmar. Medlemmarna arbetar på en rad olika mindre företag inom koncernen,  från mindre vårdcentraler eller mottagningar, till de större, som akutsjukhuset St Göran i Stockholm och Lundby sjukhus i Göteborg.

– Var man än arbetar inom Capio kan man vända sig till oss för facklig hjälp. Vi kan de gällande kollektivavtalen. Vi kan nu hålla ihop det fackliga arbetet gentemot arbetsgivaren, och det kommer bli ännu tydligare när vi nu blir en avdelning.

– Tidigare var det svårt även för Capio som arbetsgivare att veta vem som var motparten. De hade kontakter med flera av Vårdförbundets avdelningar, men där hade de förtroendevalda mest kännedom om regioner och kommuner.

Gemensamma utbildningar

Nu kommer Capioavdelningen i Vårdförbundet vara inkörsporten både för medlemmarna och arbetsgivarna.

Hon ser många fördelar för de förtroendevalda, en är utbildningarna.

– Nu kan vi samla våra medlemmar till egna utbildningar. De kan känna samhörighet och bilda nätverk. Vi lyfter frågor som är aktuella när man jobbar inom privat sektor. Annars kan man känna att man hamnar i skymundan bland alla som arbetar i regioner och kommuner.

Som avdelning hoppas hon få igång central samverkan med Capio, som idag saknas.

– Vi har bra kontakter. Men jag vill se regelbunden samverkan och dialog. Vi i klubben behöver lära oss mer om hur Capios struktur är uppbyggd. Det är ett stort, internationellt företag. I Sverige finns ett regelverk som ställer krav på arbetsmarknadens parter. Då måste båda sidor finnas, även vad gäller privata företag.

Det fackliga syns mindre

Hon vill vara med och lyfta fram fackligt arbete för de som är anställda privat.

– Det fackliga syns mindre i privata företag. Det kan vara svårare för de anställda att se varför de ska vara med i facket och engagera sig. Men tillsammans finns det mycket som går att förändra och förbättra. Inom regioner och kommuner är de fackliga vägarna så upptrampade.

Avdelningen kommer även kunna påverka mer inom Vårdförbundet. Varje avdelning väljer sina ombud till kongressen där de stora besluten om förbundets inriktning tas.

Ragnhild Karlsson är vice ordförande för Vårdförbundet nationellt. Hon gläds över den nya avdelningen.

– Det är spännande och inspirerande. Vi organiserar om oss inför framtiden. Vi har haft en stabil organisation i 40 år utifrån länsindelning. Men under den tiden har medlemmarna fått fler olika typer av arbetsgivare. Det är en helt annan arbetsmarknad nu. Vi utgår från vad medlemmarna behöver, säger hon.

En stor kommun aktuell

 På Vårdförbundets kongress 2018 bestämdes att förbundets organisation skulle ses över. Ett förslag från styrelsen att pröva med nya typer av avdelningar klubbades igenom. Capios avdelning är först ut i ledet.

– Vi vill vässa oss ytterligare och göra det lätt, tydligt och attraktivt även för privat anställda. Vi har inte lika hög anslutningsgrad i den sektorn. Då kan arbetsgivarna ifrågasätta varför de ska prata med oss. Vi vill vara starka där så att vi även fortsättningsvis kan teckna bra avtal med privata arbetsgivare, säger Ragnhild Karlsson.

.

 

Men nya avdelningar kan också vara inom den offentligt drivna vården. Nästa på led kan bli en stor kommun.

– Vi har fått en förfrågan från Stockholms stad om att de vill bilda en egen avdelning. Det har diskuterats i förbundsrådet, som lämnar ett råd inför förbundsstyrelsens beslut i oktober. Även i det fallet bygger på ett starkt engagemang från medlemmarna, vilket är roligt.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida