Vårdförbundet vill att grundutbildningarna ska ge magisterexamen

Ombuden på Vårdförbundets kongress var överens om att grundutbildningarna ska ge behörighet till forskarutbildning. Däremot gick åsikterna isär när det gäller att tillgodose äldre medlemmars möjligheter att studera vidare.

26 november 2008

Kongressen beslutade med överväldigande majoritet att med endast smärre ändringar godkänna det förslag till utbildningspolitisk idé som förbundsstyrelsen presenterade för ombuden:

Utbildningarna ska leda till yrkes- och magisterexamen och ge behörighet till utbildning på forskarnivå. Det innebär med stor sannolikhet att grundutbildningen i framtiden behöver bli minst fyraårig, kanske femårig. Detta fördes det dock inga diskussioner kring, alla var överens om att utbildningen ska ha ett innehåll som svarar mot framtidens behov av vård.

Forskande lärare

Vidare anges att merparten av lärarna ska ha doktorsexamen och forska parallellt med att de undervisar.

I idén framförs också att det bör finnas en särskild organisation i den kliniska verksamheten för dem som går specialistutbildningar. I praktiken innebär det att den som specialistutbildar sig automatiskt får lön under utbildningen, på liknande sätt som ST-läkare.

Vill inte ha B-lag

Mest diskussioner blev det kring huruvida medlemmar med äldre examen ska kunna kvalificera sig för högre utbildningar. Flera kongressombud ansåg att det perspektivet är viktigt att få med i den utbildningspolitiska idén.

? Vi ska vara ett förbund som arbetar för alla medlemmarna. Risken är annars att vi får ett A- och ett B-lag på arbetsplatserna, säger Jani Stjernström, ordförande i avdelning Västmanland.

Lisbeth Löpare Johansson, vice ordförande i förbundsstyrelsen, ansåg dock att vad hon kallade ”hurfrågor” inte hör hemma i ett framåtblickande dokument. Hon ansåg att den egentligen kunde anses ingå i ett annat tilläggsförslag till idédokumentet: att det i inledningen ska stå att det är viktigt att ha kompetensutveckling hela livet.

Röstning fick avgöra

Frågan avgjordes slutligen med rösträkning där styrelsens förslag vann med röstsiffrorna 102 mot 95.

En annan fråga som väckte debatt var ett förslag i den utbildningspolitiska idén om att införa ett system med lämplighetsbedömning av studenter inför antagning till grundutbildningen. Mats Runsten, vice ordförande i avdelning Skåne, och Lena Sjölin, ordförande i Västerbotten, var helt emot lämplighetsprövning. Slutligen enades kongressen om att det inte ska göras en direkt prövning av studenterna utan att det inför antagningen till utbildning ska föras ett samtal om etik och värderingar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida