”Vårdförbundets medlemmar ska ha mer än andra”

Akademiskt utbildade kvinnors och mäns kunskaper ska värderas lika oavsett om de arbetar inom privat eller offentlig sektor. Därför måste Vårdförbundets medlemmar få ett större utfall i kommande löneförhandlingarna än andra grupper.

Så kan man kortfattat summera det förslag till nationella mål för Vårdförbundets lönearbete som kongressombuden ska ta ställning till när de samlas till kongress i Nynäshamn den 26-27 november.

Kvinnodominerade yrken värderas generellt sett lägre än mansdominerade. Åtminstone sett till vad de får i lön.

Kvinnorna arbetar främst inom offentlig verksamhet, männen inom privat.

För att få till en värdeförändring räcker det därför inte att enbart stirra sig blind på den ena sektorn. Istället krävs en förändring av lönerelationerna som accepteras av hela samhället.

Det i sin tur förutsätter att andra inte kommer med krav på kompensation och att arbetsgivaren verkligen vill ha till stånd en sådan förändring, konstaterar Vårdförbundet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida