Vårdförbundspriset 2017

Vårdförbundets stora pris till självvald inläggning

Vårdförbundets stora pris till självvald inläggning
En glad Joachim Eckerström (i mitten) tillsammans med Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro och Anders Olsson från Folksam. Foto: Jerker Andersson

Psykiatrisjuksköterskan Joachim Eckerström fick i kväll ta emot Vårdförbundspriset på 200 000 kronor. Han får priset för sitt arbete för att personer med självskadebeteende kan skriva in sig själva vid två avdelningar inom Norra Stockholms Psykiatri.

20 oktober 2017

För nionde året i rad delar Vårdförbundet ut Vårdförbundspriset för att uppmärksamma insatser som gör vården mer personcentrerad. Med en prissumma på totalt en halv miljon kronor räknas det som ett av de största priserna inom vården. Som traditionen bjuder delades det ut i samband med den årliga Vårdgalan som i år arrangerades i Stockholm.

Minister och mingel

Invigningstalare på Vårdgalan var socialminister Annika Strandhäll(S). 

– Vi har en vård i världklass, samtidigt får vi ständigt rapporter om människor som är oroliga för att inte få den vård de behöver när de behöver den. Det är ni i professionen som har lösningen och regeringen ska finnas där för att underlätta för er, sa Annika Strandhäll.

Med löfte om mer pengar, totalt 5, 5 miljarder, till vården nästa år hoppas hon komma en bit på vägen när det gäller bemanning, goda arbetsvillkor och resurser inom vården.

Senare under eftermiddagen fick de drygt 150 gästerna på Vårdgalan höra docent Mats Tyrstrup från Handelshögskolan tala om vikten av att hitta relevanta modeller för att beskriva hur vården fungerar. Även de fyra nominerade till Vårdförbundetspriset fick presentera sina arbetsmodeller innan minglet och musiken tog vid.

Ett pris- många vinnare

I år går priset till psykiatrisjuksköterskan Joachim Eckerström. Vårdfokus var på plats och fick en pratstund med den glada förstapristagaren.

Grattis! Hur känns det?

– Tack, det känns helt fantastiskt! Jag hoppades så klart, men vågade inte ta ut något i förskott, säger Joachim Eckerström.

Han tycker att priset egentligen har fyra vinnare. Förutom honom själv går det lika mycket till patientgruppen med självskadebeteende eftersom det inte funntst någon vårdform för dem tidigare. Priset lyfter också specialistsjuksköterskor inom psykiatri och hans team inom vårdkedjan vid Norra Stockholms Psykiatri, menar han.

Prissumman på 200 000 kronor kommer han att använda som en grundplåt för sin doktorandutbildning.

– På det sättet går pengarna tillbaka till verksamheten och fortsatt utveckling av vården. Men visst ska vi passa på att fira lite också på jobbet, säger han och skrattar.

Patienten styr 

Joachim Eckerström har lett utvecklingen mot att personer med emotionell instabilitet och självskadebeteende själva kan skriva in sig vid två avdelningar på S:t Görans sjukhus som hör till Norra Stockholms Psykiatri. En utvärdering visar att de är nöjda med personalens bemötande och vården som helhet. Projektet är ett samarbete med Röda Korsets högskola.

Med stöd från forskningsansvariga och sjukhusets klinikledning satte Joachim Eckerström igång med projektet  för ett par år sedan. Under hösten 2015 kunde de första personerna med självskadebeteende börja skriva in sig själva, när de upplevde att ångesten blev för svår att klara hemma på egen hand.

Skriver kontrakt

Förutsättningen är att de i öppenvården, tillsammans med en specialistsjuksköterska, skrivit ett individuellt vårdkontrakt. Det ska präglas av ömsesidig respekt och samarbetsanda. Detsamma gäller vårdplanen och krisplanen. En förutsättning i kontraktet är till exempel att inte skada sig själv under vårdtiden. 

Under vårdtiden som är 1-3 dagar får patienten delta i aktiviteter och samtal efter eget önskemål, enligt vårdplanen. Hela vårdformen är dessutom sjuksköterskeledd.

– Självvald inläggning ska förebygga akut kris. Många patienter blir lugnare bara av att veta att de har möjligheten att komma in. Ett mål med projektet har också varit att bryta mönstret av långa inläggningar som var vanligt tidigare, sa Joachim Eckerström tidigare till Vårdfokus.

Läs mer här: Självskadande patienter skriver in sig själva

Ur juryns motivering:

”Här har man genom verkligt nytänkande, patientdelaktighet och omfattande interna utbildningsinsatser skapat en ny vårdform som innebär ett paradigmskifte för en utsatt patientgrupp. Man arbetar personcentrerat genom systematiskt upprättande av patientkontrakt, som möjliggör att personen själv styr vården och kan initiera den vård man bedömer sig vara i behov av.” 

Fler fick pris

Även de tre övriga nominerade fick ta emot pris under Vårdgalan:

Elin Nilsson specialistsjuksköterska inom vård av äldre och Madeleine Nilsson leg. sjuksköterska, Österbo Vardaga, Lund fick 100 000 kronor för sitt arbete med minskad läkemedelsanvändning hos personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, bspd.

Läs Vårdfokus tidigare artikel om deras arbete: Mindre psykofarmaka gav färre fallskador och bättre livskvalitet

Sara Haile, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård vid Södersjukhuset i Stockholm mottog 75 000 kronor för personcentrerad, hälsofrämjande och sjuksköterskeledd uppföljning efter kirurgi för Intermittent claudicatio.

Läs mer om hennes arbete här: Kirurgsjuksköterskan som inte släpper patienten

Andreas Rantala, ambulanssjuksköterska vid ambulansenheten Skånevård Sund i Helsingborg fick också 75 000 kronor för personcentrerad ambulanssjukvård. 

Läs mer om det här: Han vill att ambulansen ser patienterna som personer

Årets vårdchef

Victoria Bruun som är avdelningschef inom psykiatrin i Värmland fick ta emot priset som årets vårdchef och gick hem 50 000 kronor rikare. 

Läs mer om henne här: Årets vårdchef är modig och vet vad hon vill 

Dessutom fick två bubblare som ta emot 25 000 kronor var:

Anna Gero och Ingrid Rosengren, sjuksköterskor och kol rökavvänjare, lungmedicinmottagningen, Skaraborgs sjukhus i Skövde. Kol-info, en ny väg att nå ut till personer med kol.

Ramona Fust, sjuksköterska, infektionsmottagningen Universitetssjukhuset i Linköping.Personcentrerad vård för immunbristpatienter. 

Vårdförbundspriset

  • Ett av Sveriges största vårdpriser.
  • 500 000 kronor delas ut till en eller flera pristagare att dela på.
  • Finansieras av Vårdförbundet och Folksam.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida