Vårdförbundets strejk kostade nära 90 miljoner

88,7 miljoner. Det är prislappen för förra årets strejk. Det visar Vårdförbundets bokslut, som nu är klart.

Under den drygt fem veckor långa konflikten – den inleddes den 21 april och avslutades den 29 maj – var tusentals medlemmar uttagna i strejk i längre eller kortare perioder. Kostnaderna för strejkunderstöd uppgick till 75 miljoner kronor.

De 13,7 miljoner kronor som strejken kostade därutöver fördelas i bokslutet på trycksaker/annonser (5,9 miljoner), ersättning till förtroendevalda (4,8 miljoner) och övrigt (3 miljoner).

Strejkfonden återställd

Pengarna togs ur strejkfonden. Förbundsstyrelsen har beslutat att återställa strejkfonden till den ursprungliga storleken 150 miljoner kronor.

Totalt kostade förra årets verksamhet 339,5 miljoner kronor – inkluderat strejkkostnaderna på nästan 90 miljoner kronor. Intäkterna var 269,3 miljoner kronor, således blev det sammanlagda underskottet av verksamheten 70,2 miljoner kronor. När man lägger till förbundets intäkter från kapitalförvaltningen begränsas det totala underskottet till 55,9 miljoner kronor.

Förbundets tillgångar är drygt 376 miljoner kronor, en minskning sedan förra året med drygt 54 miljoner kronor.

Dansk miljardnota

Den danska strejken, som delvis pågick parallellt med den svenska, kostade betydligt mer. Det danska förbundet, Dansk Sygeplejeråd (DSR), betalade ut 875 miljoner danska kronor i strejkunderstöd (med dagens kurs motsvarar det närmare 1,3 miljarder svenska kronor) till de cirka 30 000 sjuksköterskor som strejkade.

Plus en halv procent

För att återställa strejkkassan tills nuvarande avtalsperiod löper ut i mars 2011 måste medlemmarna betala en extra avgift på 200 kronor i månaden.

Resultatet av den danska strejken var 0,5 procents högre löneökning (13,3 procent i stället för 12,8) plus att en lönekommission har tillsatts.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida