Vårdförbundets styrelse är oenig om stopplagen

Vårdförbundets styrelse säger ja till regeringens förslag om att upphäva stopplagen. Men tre av ledamöterna tror att förslaget banar väg för gräddfiler till vården och har reserverat sig.

I dag har Vårdförbundets styrelse svarat på regeringens remiss Driftsformer för sjukhus. Socialminister Göran Hägglund vill upphäva stopplagen och tillåta att vård drivs i vinstsyfte.

Mångfald är bra både för patienter och för personal, tycker Vårdförbundets styrelse och säger ja till förslaget. Men tre ledamöter i styrelsen reserverar sig.

Vårdförbundets vice ordförande Ingrid Frisk håller med om att mångfald är bra. Men hon, Margot Bergman och Conny Carlsson, ordförande i respektive Södermanland och Västernorrland, är oroliga för att det inte finns någon reglering mot vinster i regeringsförslaget. Överskott ska investeras i verksamheten och i personalen. Det ska inte delas ut i form av aktievinster, anser de.

? När marknadskrafterna kommer in i vården krävs en annan styrning än den vi har i Sverige. I flertalet andra länder där vård drivs i vinstsyfte finns en reglering där det inte tillåtet att driva privata sjukhus i vinstsyfte. Eftersom vi bara har haft offentligt finansierad vård saknas den sortens styrning här, säger Ingrid Frisk.

Svårt att upprätthålla lagen 

I sitt remissvar understryker Vårdförbundet vikten av att alla ska ha lika rätt till god vård, oavsett privat ekonomi. Patienter med privat försäkring ska inte kunna gå före i kön. Men Ingrid Frisk tror att det blir svårt att upprätthålla hälso- och sjukvårdslagens intention om att vård ska ges till alla på lika villkor.

De tre reservanterna varnar för kommande gräddfiler.

? Vi kan inte ställa upp på att en offentligt finansierad vård ska ta emot patienter som går före i kön för att de har en privat försäkring. Den som har störst behov ska få vården först och den prioriteringsordningen sätts ur spel med regeringens förslag, säger Conny Carlsson.

Han får medhåll av Ingrid Frisk och Margot Bergman.

? Bara misstanken om att andra kan gå före i kön gör att legitimiteten för vården kan urholkas, säger de.

Vinsten får inte vara viktigast

Vårdförbundets styrelse anser också att det är innehållet i vården, inte strukturen, som ska avgöra hur vården ska organiseras. Vidare sägs att det ska finnas ett statligt huvudansvar, som dock inte innebär att staten måste ansvara för driften. Det kan lika gärna vara landsting och kommuner.

I yttrandet sägs också att vinst kan bidra till effektivare och bättre vård och mer vård för pengarna ?men det får inte vara det primära i verksamheten. Målsättningen bör vara att överskottet återinvesteras i personalen och verksamheten?.

? Jag menar att det är fel att först öppna för att släppa loss marknadskrafterna i vården och först efteråt diskutera innehållet i vården, säger Ingrid Frisk.

 

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida