»Vårdkontakten måste inte alltid vara en läkare«

Vårdförbundet är i många delar positiv till Ansvarskommitténs förslag, till exempel när det gäller en särskild patientlagstiftning.

– Vi tycker också att det är bra att individen själv ska kunna välja en fast vårdkontakt, men vi anser inte att det alltid är en läkare som står för kontinuiteten. För vissa personer kan det vara mer naturligt och givande med någon från en annan yrkeskategori, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Hon poängterar också att om man ska nå målet där vården utgår från individen så krävs det ett nytt synsätt.

– Vi måste gå från att tänka sjukdom till att tänka hälsa och från ekonomistyrning till kunskapsstyrning, säger Anna-Karin Eklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida